PSZIHOLÓGIAI FELMÉRÉS - EVALUARE PSIHOSOMATICA

2014.02.21 21:47

TUDNIVALÓK

    Február 17-március 12 közt zajlik azon gyerekek pszihológiai felmérése, akiknek a 2014-2015-ös tanévben az előkészítő    osztályba való beiratkozását e felmérés befolyásolhatja. 
   Kérem Balavásár község óvónőit, hogy időben értesítsék erről az iratkozó gyerekek szüleit. A felmérésre a gyerekek szülővel/törvényes gyámmal  kell jöjjenek, aki jelen lesz a felmérő vizsgán. A pszihológiai felérés  eredményét írásban közöljük a szülővel/gyámmal.
A felmérés akadálymentes lefolyása érdekében kérem a szülőket vagy óvónőket, hogy előtte egy nappal hívjanak a 0740 754587-es telefonszámon.
A felmérésre Maros megye 12 számú központjában, a balavásári óvoda épületében kerül sor.
                                                          Tisztelettel: György Zita Enikő iskolapszihológus

 

INFORMATII

 In perioada 17 februarie - 12 martie, va avea loc evaluare psihosomatică a preşcolarilor ce urmează să fie înscrişi în învăţământul primar, în  anul şcolar 2014-2015.

    Rog  educatoarele din Şcoala Gimnazială Bălăuşeri să anunţe din timp  părintii copiilor de oportunitatea evaluării.

Copiii trebuie insotiti de parintii/tutorii legali, acestia fiind prezenti la evaluare. Rezultatul evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copilului va fi comunicat in scris parintelui  solicitatant.

   Se recomanda, ca in vederea realizarii optime a evaluarii psihosomatice a copiilor , parintii sau educatoarea sa ma anunte cu o zi inainte, pe nr. de telefon: 0740 754 587 .
  Evaluarea va avea loc la centrul nr.12 al judetului i
n cladirea Gradinitei cu program normal Balauseri.
                                                                                         cu stima:  prof cons. Gyorgy Zita Enikő. 

 

CATEGORIILE  DE PREŞCOARI  PENTRU CARE SE REALIZEAZĂ EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ

 

Extras din ANEXA nr. 2 la ordinul MEN nr. 3111/14.02.2014 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015

 

 

Cap. II Condiții de înscriere în învățământul primar

Art. 5. - (1) Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2014 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru anul școlar 2014-2015, părinții, ai căror copii nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2013-2014 și împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2014 inclusiv, pot înscrie, la cerere, copiii în învățământul primar, în clasa I, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(3) Inspectoratele școlare și unitățile de învățământ au obligația de a asigura permanent informarea și consilierea părinților referitor la prevederile legii și ale prezentei metodologii în ceea ce privește înscrierea copiilor în învățământul primar. Persoanele care răspund la întrebările/solicitările părinților au obligația de a cunoaște aceste prevederi, precum și opțiunile pe care le au părinții privind alegerea nivelului de clasă sau a unității de învățământ în care își pot înscrie copiii și trebuie să poată oferi detalii referitoare la conținutul activităților educaționale care se desfășoară în clasa pregătitoare, la abordarea didactică, la organizarea programului școlar etc. Consilierea se face având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.

Art. 6. - (1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2014 inclusiv pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare,dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

(2) Înscrierea copiilor menționați la alin. (1) în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora, făcută de specialiști, atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

(3) Părinții copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2014 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor lor în clasa pregătitoare în anul școlar 2014-2015, sau ai celor pentru care evaluarea menționată la alin. (2) arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare își vor înscrie copiii la grădiniță, în grupa mare.

(4) În cazul în care există solicitări de înscriere în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani după data de 31 decembrie 2014, inspectoratele școlare/unitățile de învățământ vor consilia părinții privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al elevului și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în situația în care evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. În cazul în care rezultatul evaluării arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, copiii vor fi înscriși în grupa mare din învățământul preșcolar. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat. 

—————

Vissza