Tanárok-profesori

Ebben a szekcióban nem található cikk.


 

P  R  O  C  E  D  U  R  A
privind

 

DECONTAREA  NAVETEI

 

 Decontarea cheltuielilor cu naveta personalului didactic din invatamant, se realizeaza in baza prevederilor art.105 alin.2 lit.f, art. 276 si art. 304 alin.14 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, precum si al art.4 din Ordinul ministrului educatiei nr.3753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant.

 Procedurile prin care se deconteaza cheltuielile de naveta sunt prevazute in Instructiunea nr.2 din 17 februarie 2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice, emise de M.E.C.T.S.

 

  INSTRUCTIUNEA nr.2 din 17 februarie 2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice:

  Art.1 . Personalul didactic din unitatile de stat, care nu dispune de locuinta si caruia nu I se poate oferi o locuinta corespunzatoare in localitatea unde are postul, I se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport in comun, din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta. In cazul in care nu exista mijloace de transport in comun intre localitatea de resedinta si sediul unitatii de invatamant, urmeaza a i se deconta contravaloarea a 7,5 l benzina Premium la 100 km parcursi, daca transportul se face cu autoturismul proprietate personala, in cazul in care exista mijloc in comun, dar personalul didactic prefera sa circule cu autoturismul proprietate personala, urmeaza a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport in comun.

  Atunci cand transportul mai multor cadre didactice se face cu un singur autoturism, plata se face numai posesorului autoturismului respectiv.

  Decontarea sau plata echivalenta costurilor de transport se face lunar de catre unitatea de invatamant, astfel:

a)      decontarea contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport in comun prin depunerea la sfarsitul fiacarei luni de activitate a biletelor de calatorie sau a abonamentului, iar decontarea contravalorii corespunzatoare a 7,5 l benzina Premium la 100 km parcursi, prin depunerea la sfarsitul fiecarui luni de activitate a documentelor justificative, care certifica efectuarea transportului cu autoturismul proprietate personala.

Personalul didactic care face naveta trebuie sa isi depuna lunar, la contabilitatea unitatii de invatamant cererea prin care solicita decontarea navetei  si actele justificative:

                     - abonamentul sau bilete de calatorie daca naveta se face cu mijloc de transport in comun

                       -copie dupa certificatul de inmatriculare a autoturismului, copie dupa permis de conducere si adeverinta de la firma transportatoare privind valoarea abonamentului pe ruta respectiva cand naveta se face cu autoturismul si exista mijloc de transport in comun pe ruta respectiva

                       -copie dupa certificatul de inmatriculare a autoturismului, copie dupa permis de conducere si bonul de benzina stampilata, cand se face naveta cu autoturismul si nu exista mijloc de transport in comun pe ruta respectiva.

 

                                       Contabila, Magyarosi Ileana

 

 

 

17 oct. 2014: CATRE TOATE CADRELE DIDACTICE

                                         
Anuntarea participarilor Comisiei pentru concursuri scolare:
   
Intrucat am ajuns intr-o perioada bogata in activitati (concursuri, olimpiade, activitati scolare si extrascolare) va atrag atentia, ca toate rezultatele de la aceste participari sunt consemnate de catre Comisia pentru concursurile scolare. Adeverintele/deciziile (de care veti avea nevoie in dosarele personale) despre participarile la aceste evenimente   vor fi eliberate de catre conducerea scolii pe baza Raportului consemnat de  comisia mentionata. Din acest motiv   rog pe cei care au participat/ vor participa la activitatile sus mentionate sa trimita un scurt raport despre participari si despre rezultatele obtinute cu elevi responsabilului comisiei, D-nei  GHEORGHITA  DUMITRITA !
  Model raport:

Numele cadru didactic

 

Denumire concurs/activitate

 

Data desfasurarii

 

Unitatea de inv.organizatoare

 

Faza(locala,zonala,judeteana)

 

Numele si clasa elevilor participanti

 

Rezultatele obtinute(premii, punctaje)

 

Mentiuni:    a)Raportul poate fi trimis prin mail sau listat.
                  b) Dosarul Comisiei pentru concursuri si olimpiade trebuie sa contina si fotocopiile adeverintelor de participare/diplomelor primite de cadre/elevi.Din acest motiv rog cadrele participante sa trimita copii de pe aceste acte responsabilului comisiei.
                  c)Pentru activitatile care nu vor fi consemnate in dosarul comisiei NU VOM ELIBERA ADEVERINTE/ DECIZII  si nu se iau in considerare in cazurile neplacute de evaluarea cadrelor pe baza criterilor de punctaje la eventualele restrangeri/restructurari.

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA

Privind completarea  ordinului de  deplasare

 

 

 

Ordinul de deplasare va fi insotit obligatoriu:

 • bon de benzina stampilat, in cazul deplasarii cu masina, care trebiuie sa fie cu maxim 3 zile inaintea deplasarii sau din ziua deplasarii si sa aiba valoarea decontului sau mai mare.
 • Bilete de calatorie, in cazul cand deplasarea se face cu autobus sau microbus
 • Nr. de inregistrare al ordinului de deplasare
 • Semnatura directorului si stampila
 • Stampila+semnatura unitatii unde a fost in deplasare

Mod de completare :

-ordinul de deplasare va fi completat pe fata cu :

 • Datele de identificare ale persoanei care se deplaseaza(numele si prenumele, functia, seria si nr CI
 • Motivul deplasarii
 • Unitatea unde se deplaseaza
 • Data deplasarii
 • Stampila+semnatura unitatii de invatamant de provenienta
 • Stampila+semnatura unitatii unde a efectuat deplasarea

-ordinul de deplasare va fi completat pe verso cu:

             -se va completa obligatoriu referatul-o scurta descriere a deplasarii(unitatea unde s-a efectuat deplasarea

              -motivul

               -nr masinii cu care a efectuat deplasarea sau nr. si valoarea biletelor de autobuz, microbuz,

              -semnatura titular

                                                                                    Contabila,

                                                                                    Magyarosi Ileana