AN SCOLAR 2014-2015

2014.10.17 08:36

29.04.2015.

                                       CONTINUITATE PENTRU ANUL SCOLAR 2015-2016

RAPORT

 al comisiei de mobilitate a personalului didactic constituite la nivelul unităţii de învăţământ, referitor la cadrele didactice care au solicitat prelungirea CIM  pentru anul scolar 2015-2016  pe un post didactic/catedră vacant(ă)

 

 

 

Subsemnatul __NAGY ERZSÉBET _, profesor titular la catedra de LIMBA SI LITERATURA MAGHIARA , preşedinte al comisiei de mobilitate a personalului didactic din __SCOALA GIMNAZIALA TÖRÖK JÁNOS _, localitatea BALAUSERI, judeţul _MURES _, numit prin decizia nr. __71___/ 2014 , împreună cu _MATÉ ERNA_ şi GHEORGHITA DUMITRITA_ membrii ai comisiei, am desfăşurat în perioada 29 04 2015  următoarele activităţi:

·         am preluat solicitările (şi documentele anexate), înregistrate la secretariatul unităţii de cadre didactice care au solicitat prelungirea contractului individual de munca pentru anul scolar 2015-2016 pe un post didactic/catedră vacant(ă)/rezervata din unitate;

·         am verificat dosarele cadrelor didactice şi am ierarhizat cadrele didactice care solicită acelaşi post/catedră conform criteriilor prevăzute de metodologie, în ordinea descrescătoare a punctajelor.

 

Au depus solicitări un număr de  10   cadre didactice, după cum urmează:
      A)
3 cadre  didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ sau care vor dobândi definitivarea în învăţământ până la data de 1 septembrie 2015, în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2014, 2013 şi/sau 2012

      B)
7 cadre angajati cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2014, 2013 şi/sau 2012

 

A)

1. Doamna/domnul  RUSU  ELENA ANDREEA cadru didactic angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată pe/la postul didactic/catedra de _LB SI LITERATURA ROMANA___ de la __SCOALA GIMNAZIALA SÁMUEL JÓZSEF___ localitatea _CHENDU_ judeţul MURES, cu specializările LIMBA SI LIT.ROMANA-LIMBA SI LIT. ENGLEZA___, pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă în 2015-2016 pe postul/posturile/catedra/catedrele ___ LIMBA SI LITERATURA ROMANA in cazul vacantarii postului sau detasarii titularului. FARA COD(conf.art.60 alin 4.din Metodologia aprobata prin OMEN 4895/10.11.2014.

 

 2. Doamna/domnul NAGY KINGA ERIKA   cadru didactic angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată pe/la postul didactic/catedra de _PROFESOR INVATAMANT PRIMAR___ de la __SCOALA GIMNAZIALA TÖRÖK JÁNOS___ localitatea _BALAUSERI_ judeţul MURES, cu specializările PROFESOR INVATAMANT PRIMAR___, pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă în 2015-2016 pe postul/posturile/catedra/catedrele ___ PROFESOR INVATAMANT PRIMAR in cazul vacantarii postului sau detasarii titularului.             FARA COD(conf.art.60 alin 4.din Metodologia aprobata prin OMEN 4895/10.11.2014.

 

 

3. Doamna/domnul  BARABÁS BEÁTA cadru didactic angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată pe/la postul didactic/catedra de _ISTORIE ___ de la __SCOALA GIMNAZIALA TÖRÖK JÁNOS ___ localitatea _BALAUSERI_ judeţul MURES, cu specializările ISTORIE ___, pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă în 2015-2016 pe postul/posturile/catedra/catedrele ___ ISTORIE , 8 ORE in cazul vacantarii postului sau detasarii titularului. FARA COD(conf.art.60 alin 4.din Metodologia aprobata prin OMEN 4895/10.11.2014.

 

B)

1. Doamna/domnul  ORBÁN ERZSÉBET  cadru didactic angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată pe/la postul didactic/catedra de _EDUCATOARE ,12 ORE/ ½ POST___ de la __GPN___ localitatea _DUMITRENI _ judeţul MURES, cu specializările PROFESOR IN INVATAMANT PRIMAR SI PRESCOLAR___, pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă în 2015-2016 pe postul/posturile/catedra/catedrele ___ EDUCATOARE , 12 ORE ½ POST, cu nr cod 1009.

 

2. Doamna/domnul  NILCA PETRU BOGDAN  cadru didactic angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată pe/la postul didactic/catedra de _RELIGIE ORTODOXA___ de la __SCOALA GIMNAZIALA___ localitatea _SENEREUS _ judeţul MURES, cu specializările CONSILIERE PASTORALA/TEOLOGIE ORTODOXA ___, pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă în 2015-2016 pe postul/posturile/catedra/catedrele ___ RELIGIE ORTODOXA,10 ORE, cu nr cod 1031.

 

3. Doamna/domnul  TODEA RODICA  cadru didactic angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată pe/la postul didactic/catedra de _PROFESOR IN INVATAMANT PRIMAR ___ de la __SCOALA GIMNAZIALA___ localitatea _SENEREUS _ judeţul MURES, cu specializările PROFESOR IN INVATAMANT PRIMAR SI PRESCOLAR ___, pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă în 2015-2016 pe postul/posturile/catedra/catedrele ___ PROFESOR IN INVATAMANT PRIMAR , 20 ORE, cu nr cod 1014.


4. Doamna/domnul  GLIGAN CLAUDIA  cadru didactic angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată pe/la postul didactic/catedra de _PROFESOR IN INVATAMANT PRIMAR ___ de la __SCOALA GIMNAZIALA___ localitatea _SENEREUS _ judeţul MURES, cu specializările PROFESOR IN INVATAMANT PRIMAR SI PRESCOLAR ___, pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă în 2015-2016 pe postul/posturile/catedra/catedrele ___ PROFESOR IN INVATAMANT PRIMAR  de la Scoala Primara Filitelnic , 20 ORE, cu nr cod 1017.

 

5. Doamna/domnul  ONETIU MARINELA   cadru didactic angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată pe/la postul didactic/catedra de _EDUCATOARE , ___ de la __GPN___ localitatea _AGRISTEU _ judeţul MURES, cu specializările PROFESOR IN INVATAMANT  PRESCOLAR___, pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă în 2015-2016 pe postul/posturile/catedra/catedrele ___ EDUCATOARE ,de la GPN Filitelnic, 12 ORE ½ POST, cu nr cod 1007.
 

6.Doamna/domnul  INCZE  LEVENTE  JÓZSEF cadru didactic angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată pe/la postul didactic/catedra de _GEOGRAFIE, 8 ORE ___ de la __SCOALA GIMNAZIALA TÖRÖK JÁNOS ___ localitatea _BALAUSERI_ judeţul MURES, cu specializările GEOGRAFIE ___, pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă în 2015-2016 pe postul/posturile/catedra/catedrele ___ GEOGRAFIE, 8 ORE in cazul vacantarii postului sau detasarii titularului. FARA COD(conf.art.85 alin 3.din Metodologia aprobata prin OMEN 4895/10.11.2014.


7. Doamna/domnul  TÖRÖK JÓZSEF  cadru didactic angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată pe/la postul didactic/catedra de _LIMBA ENGLEZA ___ de la __SCOALA GIMNAZIALA ___ localitatea _SENEREUS_ judeţul MURES, cu specializările ENGLEZA  ___, pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă în 2015-2016 pe postul/posturile/catedra/catedrele ___ LIMBA  ENGLEZA  , 18 ORE in cazul vacantarii postului sau detasarii titularului. FARA COD(conf.art.60 alin 4.din Metodologia aprobata prin OMEN 4895/10.11.2014.

 

 

 

                                  În baza documentelor anexate solicitărilor, am concluzionat următoarele:

A)

1.Propunem emiterea ACORDULUI DE PRINCIPIU pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă în anul şcolar 2015-2016 pe postul didactic/catedra de LIMBA SI LITERATURA ROMANA  din unitatea noastră pentru doamna/domnul RUSU ELENA-ANDREEA din următoarele motive:

- îndeplineşte condiţiile de studii necesare ocupării postului didactic/catedrei;

- are avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei;

-D-l/D-na a primit acordul de principiu conform art. 60, alin.4. din Metodologia – cadru (OMEN nr. 4895/2014

- îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 60 din Metodologia – cadru (OMEN nr. 4895/2014) fiind clasat pe locul  1 .

 

2. .Propunem emiterea ACORDULUI DE PRINCIPIU pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă în anul şcolar 2015-2016 pe postul didactic/catedra de PROFESOR IN INVATAMANT PRIMAR, cu limba de predare maghiara   din unitatea noastră pentru doamna/domnul NAGY KINGA ERIKA din următoarele motive:

- îndeplineşte condiţiile de studii necesare ocupării postului didactic/catedrei;

- are avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei;

-D-l/D-na a primit acordul de principiu conform art. 60, alin.4. din Metodologia – cadru (OMEN nr. 4895/2014

- îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 60 din Metodologia – cadru (OMEN nr. 4895/2014) fiind clasat pe locul  1 .

 

3. .Propunem emiterea ACORDULUI DE PRINCIPIU pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă în anul şcolar 2015-2016 pe postul didactic/catedra de ISTORIE, 8 ORE  cu limba de predare maghiara din unitatea noastră pentru doamna/domnul BARABÁS BEÁTA din următoarele motive:

- îndeplineşte condiţiile de studii necesare ocupării postului didactic/catedrei;

- are avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei;

-D-l/D-na a primit acordul de principiu conform art. 60, alin.4. din Metodologia – cadru (OMEN nr. 4895/2014

- îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 60 din Metodologia – cadru (OMEN nr. 4895/2014) fiind clasat pe locul  1 .
 

B)

 

1.Propunem emiterea ACORDULUI  pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă în anul şcolar 2015-2016 pe postul didactic/catedra de EDUCATOARE, 12 ORE,1/2 NORMA, cu limba de predare maghiara   din unitatea noastră pentru doamna/domnul ORBÁN ERZSÉBET  din următoarele motive:

- îndeplineşte condiţiile de studii necesare ocupării postului didactic/catedrei;

- are avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei;

- îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 85 din Metodologia – cadru (OMEN nr. 4895/2014) fiind clasat pe locul  1 .


2.Propunem emiterea ACORDULUI  pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă în anul şcolar 2015-2016 pe postul didactic/catedra de RELIGIE ORTODOXA, 10 ORE  din unitatea noastră pentru doamna/domnul NILCA PETRU BOGDAN  din următoarele motive:

- îndeplineşte condiţiile de studii necesare ocupării postului didactic/catedrei;

- are avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei;

- îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 85 din Metodologia – cadru (OMEN nr. 4895/2014) fiind clasat pe locul  1 .


3.Propunem emiterea ACORDULUI  pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă în anul şcolar 2015-2016 pe postul didactic/catedra de PROFESOR IN INVATAMANT PRIMAR , cu limba de predare romana de le Sc G Senereus, cu nr. cod 1014  din unitatea noastră pentru doamna/domnul TODEA RODICA din următoarele motive:

- îndeplineşte condiţiile de studii necesare ocupării postului didactic/catedrei;

- are avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei;

- îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 85 din Metodologia – cadru (OMEN nr. 4895/2014) fiind clasat pe locul  1 .

 

4.Propunem emiterea ACORDULUI  pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă în anul şcolar 2015-2016 pe postul didactic/catedra de PROFESOR IN INVATAMANT PRIMAR , cu limba de predare romana  de la Sc Primara Filitelnic cu nr cod 1017 din unitatea noastră pentru doamna/domnul GLIGAN CLAUDIA  din următoarele motive:

- îndeplineşte condiţiile de studii necesare ocupării postului didactic/catedrei;

- are avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei;

- îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 85 din Metodologia – cadru (OMEN nr. 4895/2014) fiind clasat pe locul  1 .

 


5. Propunem emiterea ACORDULUI  DE PRINCIPIU  pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă în anul şcolar 2015-2016 pe postul didactic/catedra de GEOGRAFIE, 8 ORE  , cu limba de predare maghara  din unitatea noastră pentru doamna/domnul INCZE LEVENTE JÓZSEF  din următoarele motive:

- îndeplineşte condiţiile de studii necesare ocupării postului didactic/catedrei;

- are avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei;

-D-l/D-na a primit acordul de principiu conform art. 85, alin.3. din Metodologia – cadru (OMEN nr. 4895/2014

- îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 85 din Metodologia – cadru (OMEN nr. 4895/2014) fiind clasat pe locul  1 .


6.Propunem emiterea ACORDULUI  DE PRINCIPIU pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă în anul şcolar 2015-2016 pe postul didactic/catedra de LIMBA ENGLEZA   din unitatea noastră pentru doamna/domnul TÖRÖK JÓZSEF  din următoarele motive:

- îndeplineşte condiţiile de studii necesare ocupării postului didactic/catedrei;

- are avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei;

-D-l/D-na a primit acordul de principiu conform art. 85, alin.3. din Metodologia – cadru (OMEN nr. 4895/2014

- îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 85 din Metodologia – cadru (OMEN nr. 4895/2014) fiind clasat pe locul  1 .

 

Comisia  de mobilitate a refuzat acordul/acordul de principiu in cazul cererii depuse de catre D-na ONETIU MARINELA DIN URMATOARELE MOTIOVE:

 

 

-NU INDEPLINESTE CONDIŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 85 ALIN.1  DIN METODOLOGIA – CADRU (OMEN NR. 4895/2014) , NEPARTICIPAND LA CONCURSURILE DE TITULARIZARE DIN 2013 SAU 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE,                    Nagy Erzsébet                                                                                                                                                                  MEMBRI, Gherorghita Dumitrita, Máté Erna

 

08.04.2015.

                                                             PRETRANSFER

RAPORT

 al comisiei de mobilitate a personalului didactic constituite la nivelul unităţii de învăţământ, referitor la cadrele didactice care au solicitat pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ pe un post didactic/catedră vacant(ă)

 

 

 

Subsemnatul ___NAGY ERZSÉBET__, profesor titular la catedra de __Lb.si lit.maghiara__, preşedinte al comisiei de mobilitate a personalului didactic din __SCOALA GIMNAZIALA TÖRÖK JÁNOS _, localitatea _BALAUSERI, judeţul MURES , numit prin decizia nr. __71_/04.09.2014., împreună cu  GHEORGHITA  DUMITRITA  şi MÁTÉ ERNA  membrii ai comisiei, am desfăşurat în perioada 08.04.2015.următoarele activităţi:

·         am preluat solicitările (şi documentele anexate), înregistrate la secretariatul unităţii de cadre didactice titulare care au solicitat pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ pe un post didactic/catedră vacant(ă)din unitate;

·         am verificat dosarele cadrelor didactice şi am ierarhizat cadrele didactice care solicită acelaşi post/catedră conform criteriilor prevăzute de metodologie, în ordinea descrescătoare a punctajelor.

 

Au depus solicitări un număr de _3_ cadre didactice, după cum urmează:

 

 1. Doamna/domnul PÁL ENIKŐ  cadru didactic titular pe/la postul didactic/catedra de _LIMBA ENGLEZA _ de la _SCOALA GIMNAZIALA _ localitatea ___DEAJ___ judeţul MURES, cu specializările ___LIMBA SI LITERATURA ROMANA-LIMBA SI LITERATATURA ENGLEZA__, pentru postul/posturile/catedra/catedrele LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA DE LA SCOALA GIMNAZIALA SENEREUS._;

 

2. Doamna/domnul SAMFIRA N.VIOLETA  cadru didactic titular pe/la postul didactic/catedra de _GEOGRAFIE SI ISTORIE, cu limba de predare romana _ de la _LICEUL TEORETIC OMEGA _ localitatea ___TARGU MURES___ judeţul MURES, cu specializările ___GEOGRAFIE - ISTORIE__, pentru postul/posturile/catedra/catedrele ISTORIE-EDUCATIE CIVICA(8+2 ORE,NR COD.1027)  SI GEOGRAFIE ( 5 ORE,COD. 1034)  DE LA SCOALA GIMNAZIALA SENEREUS._;


3. Doamna/domnul BERINTAN M. ADRIANA PAULA  cadru didactic titular pe/la postul didactic/catedra de _EDUCATOARE _ de la _SCOALA GIMNAZIALA _ localitatea ___PETRIS ___ judeţul BISTRITA-NASAUD, cu specializările ___PROFESOR IN INVATAMANT PRESCOLAR__, pentru postul/posturile/catedra/catedrele EDUCATOARE( cu limba de predare romana)  DE LA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL AGRISTEU._;

 

 

 

 În baza documentelor anexate solicitărilor, am concluzionat următoarele:

Propunem acordarea pretransferului/acordului de principiu pentru pretransfer pe postul didactic/catedra de

1. _ LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA DE LA SCOALA GIMNAZIALA SENEREUS._ din unitate pentru doamna/domnul PÁL ENIKŐ  cadru didactic titular pe/la postul didactic/catedra de _ LIMBA SI LITERATATURA ENGLEZA _ ___ de la SCOALA GIMNAZIALA_, localitatea DEAJ_, judeţul _MURES , cu specializările____LIMBA SI LITERATURA ROMANA-LIMBA SI LITERATATURA ENGLEZA___, din următoarele motive:

- îndeplineşte condiţiile de studii necesare ocupării postului didactic/catedrei;

- are avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei;

- îndeplineşte condiţiile prevăzute _______pretransferului__ şi are punctajul__29,7_, fiind clasat pe locul _1_.

 

2. _ ISTORIE-EDUCATIE CIVICA (8+2 ORE,NR COD.1027)  SI GEOGRAFIE ( 5 ORE,COD. 1034)  DE LA SCOALA GIMNAZIALA SENEREUS._;din unitate pentru doamna/domnul SAMFIRA VIOLETA   cadru didactic titular pe/la postul didactic/catedra de _ GEOGRAFIE - ISTORIE _ ___ de la LICEUL TEORETIC OMEGA   _, localitatea TARGU MURES _, judeţul _MURES , cu specializările____GEOGRAFIE-ISTORIE___, din următoarele motive:

- îndeplineşte condiţiile de studii necesare ocupării postului didactic/catedrei;

- are avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei;

- îndeplineşte condiţiile prevăzute _______pretransferului__ şi are punctajul__58.5_, fiind clasat pe locul _1_.

 

3. EDUCATOARE( cu limba de predare romana)  DE LA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL AGRISTEU._ din unitate pentru doamna/domnul BERINTAN ADRIANA   cadru didactic titular pe/la postul didactic/catedra de _ EDUCATOARE - de la SCOALA GIMNAZIALA    _, localitatea PETRIS _, judeţul _BISTRITA NASAUD , cu specializările____ PROFESOR IN INVATAMANT PRESCOLAR ___, din următoarele motive:

- îndeplineşte condiţiile de studii necesare ocupării postului didactic/catedrei;

- are avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei;

- îndeplineşte condiţiile prevăzute _______pretransferului__ şi are punctajul__32,6_, fiind clasat pe locul _1_.

 

 

COMISIA DE MOBILITATE MENTIONEAZA, CA  FIECARE POST/CATEDRA A FOST SOLICITATA DE UN  SINGUR CADRU DIDACTIC.

 

—————

Vissza