RÓLUNK/DESPRE NOI

An scolar 2017/18-as tanév

A Balavásári Török János Gimnázium jogi személységgel rendelkező közintézmény, melyhez alegységként tartoznak a kendi  és  szénaverősi  I-VIII osztályos gimnáziumok, a szentdemeteri, egrestői és fületelki elemi iskolák és a Balavásár községi óvodák. Intézményünk 36  osztályában/óvodai csoportjában 650  gyerek tanul 52 pedagógus irányítása alatt.

 

VEZETŐSÉG:

Vajda József-Attila-központi igazgató

Neag Viorel -aligazgató

IRÁNYíTÓ TANÁROK:

Neag Viorel-Szénaverős

Böjthe Zsombor-Kend

Bartos Olga-Szentdemeter

Farkas Béla-Egrestő

VEZETŐ  TANÁCS:

1.Vajda József -igazgató

2.Neag Viorel tanár

3.Böjthe Zsombor-tanár

4.Fekete Csaba-tanár

5.Magyari Imola-tanár

6.Nagy Cristina-tanár

7. Biró Enikő-szülői bizottság képviselője

8. Albert Imola-szülői bizottság képviselője.

9. Szfarli Elena- szülői bizottság képviselője

10. Biró Dalma-polgármester képviselője

11. Máté Hajnalka-helyi tanácsos

12. Kovács Tibor-helyi tanácsos

13.Fodor Árpád-helyi tanácsos

 A vezető tanács titkárnője: Bartos Olga-szentdemeteri iskolavezető

MÓDSZERTANI FELELŐSÖK:

Nagy Szidónia-óvónők,magyar tagozat

Dudas Stefania-óvónők-tanítónők,román tagozat

Bartha Orsolya-tanítónők,magyar tagozat

Molnár Eszter-matematika, tudományok

Mezei Lehel-történelem,földrajz,magyar ny.

Pál Enikő-román és angol ny.

NEVELÉSI-OKTATÁSI TANÁCSOS/OSZTÁLYFŐNÖKÖK BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE:

Fülöp Szilvia

AZ OKTATÁS MINŐSÉGÉÉRT ÉS ÉRTÉKELÉSÉÉRT FELELŐS BIZOTTSÁG ELNÖKE:

Hanzi Júlia

TITKÁRNŐ:Vajda Csilla Edit

KÖNYVTÁROS/ADMINISZTRÁTOR:Koncz Elvira

KÖNYVELŐNŐ:Zajzon Annamária

DESPRE NOI:

Școala Gimnazială Török János Bălăușeri este o instituție publică, cu personalitate juridică, la care aparțin scolile gimnaziale cu clasele I-VIII din Chendu și Senereuș, școlile primare din Dumitreni, Agrișteu și Filitelnic, precum și grădinițele din comună. În instituția noastră avem 650 de elevi în 36 de clase/grupe la grădinițe, care învață sub întrumarea a 52 de cadre didactice.

CONDUCEREA:

Vajda József -director general

Neag Viorel-director adjunct

PROFESORII COORDONATORI:

Neag Viorel-Senereus

Böjthe Zsombor-Chendu

Bartos Olga-Dumitreni

Farkas Béla-Agrișteu

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:

1.Vajda József -director

2.Neag Viorel-director adjunct

3.Böjthe Zsombor-coordonator școala Chendu

4.Fekete Csaba-profesor

5.Magyari Imola-profesor

6.Nagy Cristina-profesor

7. Biró Enikő-parinte

8. Albert Imola-parinte

9. Szfarli Elena- parinte

10. Biró Dalma -reprez.primarului

11. Máté Hajnalka-consilier local

12. Kovács Tibor-consilier local

13.Fodor Árpád-consilier local

RESPONSABILII COMISIILOR METODICE:

Nagy Szidónia-educatoare, secția maghiară

Dudas Stefania-educatoare-invatatoare, secția română

Bartha Orsolya-învățătoare, secția maghiară

Molnár Eszter-matematică, științe

Mezei Lehel-istorie, geografie, limba maghiară

Pál Enikő-limba română, limba engleza

COORDONATORUL DE PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE/RESPONSABILUL COMISIEI DIRIGINȚILOR:

Fülöp Szilvia

RESPONSABIL CEAC
Hanzi Júlia

 

 

An scolar 2016/17-es tanév

A Balavásári Török János Gimnázium jogi személységgel rendelkező közintézmény, melyhez alegységként tartoznak a kendi  és  szénaverősi  I-VIII osztályos gimnáziumok, a szentdemeteri, egrestői és fületelki elemi iskolák és a Balavásár községi óvodák. Intézményünk 36  osztályában/óvodai csoportjában 664  gyerek tanul 53 pedagógus irányítása alatt.

VEZETŐSÉG:

Böjthe Zsombor(2016 szept-2016 dec),Vajda József(2017 jan-…)-központi igazgató

Neag Viorel(2016 szept-dec),Neag Florentina(2017 jan-...)-aligazgató

IRÁNYíTÓ TANÁROK:

Neag Viorel-Szénaverős

Máté László, Böjthe Zsombor-Kend

Bartos Olga-Szentdemeter

Farkas Béla-Egrestő

Pálfi Irma-községi óvodák

 

VEZETŐ  TANÁCS:

1.Böjthe Zsombor( 2016 szept-dec),Vajda József(2017 jan-…) -igazgató

2.Neag Viorel tanár

3.Böjthe Zsombor/Vajda József-tanár

4.Magyarosi Erzsébet-tanár

5.Pálfi Irma-óvónő,tanár

6.Giurgiu Ionela-óvónő,tanár

7. Földvári Tibor-szülői bizottság képviselője

8. Csiki Annamária-szülői bizottság képviselője.

9. Szfarli Elena- szülői bizottság képviselője
10. Chereja Szász Mónika-Melinda-polgármester képviselője
11. Máté Hajnalka-helyi tanácsos
12. Kovács Tibor-helyi tanácsos
13.Fodor Árpád-helyi tanácsos
 

A vezető tanács titkárnője: Bartos Olga-szentdemeteri iskolavezető

 

MÓDSZERTANI FELELŐSÖK:

Nagy Edith-óvónők,magyar tagozat

Giurgiu Ionela-óvónők-tanítónők,román tagozat

Máté Erna-tanítónők,magyar tagozat

Magyarosi Erzsébet-matematika, tudományok

Máté László-történelem,földrajz,magyar ny.

Neag Florentina-román és angol ny.

NEVELÉSI-OKTATÁSI TANÁCSOS/OSZTÁLYFŐNÖKÖK BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE:

Bartos Olga

AZ OKTATÁS MINŐSÉGÉÉRT ÉS ÉRTÉKELÉSÉÉRT FELELŐS BIZOTTSÁG ELNÖKE:

Hanzi Júlia

TITKÁRNŐ:Vajda Csilla Edit

KÖNYVTÁROS/ADMINISZTRÁTOR:Koncz Elvira

KÖNYVELŐNŐ:Zajzon Annamária

DESPRE NOI:

Școala Gimnazială Török János Bălăușeri este o instituție publică, cu personalitate juridică, la care aparțin scolile gimnaziale cu clasele I-VIII din Chendu și Senereuș, școlile primare din Dumitreni, Agrișteu și Filitelnic, precum și grădinițele din comună. În instituția noastră avem 664 de elevi în 36 de clase/grupe la grădinițe, care învață sub întrumarea a 53 de cadre didactice.

CONDUCEREA:

Böjthe Zsombor( 2016 sept-dec),Vajda József(2017 ian-…) -director general

Neag Viorel( 2016 sept-dec),Neag Florentina(2017 ian-…)-director adjunct

PROFESORII COORDONATORI:

Neag Viorel-Senereus

Böjthe Zsombor,Máté László-Chendu

Bartos Olga-Dumitreni

Farkas Béla-Agrișteu

Pálfi Irma-grădinițele din comună

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:

1.Vajda József -director

2.Neag Viorel-director adjunct

3.Böjthe Zsombor-coordonator școala Chendu

4.Magyarosi Erzsébet-profesor

5.Pálfi Irma-profesor

6.Giurgiu Ionela-profesor

7. Földvári Tibor-parinte

8. Csiki Annamária-parinte

9. Szfarli Elena- parinte
10. Chereja Szász Mónika-Melinda -reprez.primarului
11. Máté Hajnalka-consilier local
12. Kovács Tibor-consilier local
13.Fodor Árpád-consilier local

RESPONSABILII COMISIILOR METODICE:

Nagy Edith-educatoare, secția maghiară

Giurgiu Ionela-educatoare-invatatoare, secția română

Máté Erna-învățătoare, secția maghiară

Magyarosi Erzsébet-matematică, științe

Máté László-istorie, geografie, limba maghiară

Neag Florentina-limba română, limba engleza

COORDONATORUL DE PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE/RESPONSABILUL COMISIEI DIRIGINȚILOR:

Vajda József/Bartos Olga

 

2015/2016-os tanév

A Balavásári Török János Gimnázium jogi személységgel rendelkező közintézmény, melyhez alegységként tartoznak a kendi  és  szénaverősi  I-VIII osztályos gimnáziumok, a szentdemeteri, egrestői és fületelki elemi iskolák és a Balavásár községi óvodák. Intézményünk 38  osztályában/óvodai csoportjában 679  gyerek tanul 54 pedagógus irányítása alatt.

VEZETŐSÉG:

Vajda József-központi igazgató

Neag Viorel-aligazgató

IRÁNYíTÓ TANÁROK:

Neag Viorel-Szénaverős

Böjthe Zsombor-Kend

Bartos Olga-Szentdemeter

Farkas Béla-Egrestő

Pálfi Irma-községi óvodák

 

VEZETŐ  TANÁCS:

1.Vajda József -igazgató

2.Neag Viorel-aligazgató

3.Böjthe Zsombor-tanár

4.Magyarosi Erzsébet-tanár

5.Pálfi Irma-óvónő,tanár

6.Dudas Stefania-óvónő,tanár

7. Földvári Tibor-szülői bizottság képviselője

8. Fazakas Imola-szülői bizottság képviselője.

9. Szfarli Elena- szülői bizottság képviselője
10. Báthori István-polgármester képviselője
11. Székely Ella-helyi tanácsos
12. Rózsa Csaba-helyi tanácsos
13.Koncz András-helyi tanácsos
 

A vezető tanács titkárnője: Bartos Olga-szentdemeteri iskolavezető

 

MÓDSZERTANI FELELŐSÖK:

Nagy Edith-óvónők,magyar tagozat

Caras Veronica-óvónők-tanítónők,román tagozat

Máté Erna-tanítónők,magyar tagozat

Magyarosi Erzsébet-matematika, tudományok

Máté László-történelem,földrajz,magyar ny.

Neag Florentina-román és angol ny.

NEVELÉSI-OKTATÁSI TANÁCSOS/OSZTÁLYFŐNÖKÖK BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE:

Bartos Olga

AZ OKTATÁS MINŐSÉGÉÉRT ÉS ÉRTÉKELÉSÉÉRT FELELŐS BIZOTTSÁG ELNÖKE:

Hanzi Júlia

TITKÁRNŐ:Vajda Csilla Edit

KÖNYVTÁROS/ADMINISZTRÁTOR:Koncz Elvira

KÖNYVELŐNŐ:Magyarosi Ilona

DESPRE NOI:

Școala Gimnazială Török János Bălăușeri este o instituție publică, cu personalitate juridică, la care aparțin scolile gimnaziale cu clasele I-VIII din Chendu și Senereuș, școlile primare din Dumitreni, Agrișteu și Filitelnic, precum și grădinițele din comună. În instituția noastră avem 679 de elevi în 38 de clase/grupe la grădinițe, care învață sub întrumarea a 54 de cadre didactice.

CONDUCEREA:

Vajda József-director general

Neag Viorel-director adjunct

PROFESORII COORDONATORI:

Neag Viorel-Senereuș

Böjthe Zsombor-Chendu

Bartos Olga-Dumitreni

Farkas Béla-Agrișteu

Pálfi Irma-grădinițele din comună

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:

1.Vajda József -director

2.Neag Viorel-director adjunct

3.Böjthe Zsombor-coordonator școlar Chendu

4.Magyarosi Erzsébet-profesor

5.Pálfi Irma-profesor

6.Dudas Stefania-profesor

7. Földvári Tibor-parinte

8. Koncz Elvira-parinte

9. Szfarli Elena- parinte
10. Báthori István-reprez.primarului
11. Székely Ella-consilier local
12. Rózsa Csaba-consilier local
13.Koncz András.-consilier local

RESPONSABILII COMISIILOR METODICE:

Pálfi Irma-educatoare, secția maghiară

Caras Veronica-educatoare-invatatoare, secția română

Máté Erna-învățătoare, secția maghiară

Magyarosi Erzsébet-matematică, științe

Máté László-istorie, geografie, limba maghiară

Neag Florentina-limba română, limba engleza

COORDONATORUL DE PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE/RESPONSABILUL COMISIEI DIRIGINȚILOR:

Bartos Olga

 

2014/2015-ös tanév

 

A Balavásári Török János Gimnázium jogi személységgel rendelkező közintézmény, melyhez alegységként tartoznak a kendi  és  szénaverősi  I-VIII osztályos gimnáziumok, a szentdemeteri, egrestői és fületelki elemi iskolák és a Balavásár községi óvodák. Intézményünk 38  osztályában/óvodai csoportjában 681  gyerek tanul 55 pedagógus irányítása alatt.

VEZETŐSÉG:

Vajda József-központi igazgató

Neag Viorel-aligazgató

IRÁNYíTÓ TANÁROK:

Neag Viorel-Szénaverős

Böjthe Zsombor-Kend

Bartos Olga-Szentdemeter

Farkas Béla-Egrestő

Pálfi Irma-községi óvodák

 

VEZETŐ  TANÁCS:

1.Vajda József -igazgató

2.Neag Viorel-aligazgató

3.Böjthe Zsombor-tanár

4.Magyarosi Erzsébet-tanár

5.Pálfi Irma-óvónő,tanár

6.Dudas Stefania-óvónő,tanár

7. Földvári Tibor-szülői bizottság képviselője

8. Koncz Elvira-szülői bizottság képviselője.

9. Szfarli Elena- szülői bizottság képviselője
10. Báthori István-polgármester képviselője
11. Székely Ella-helyi tanácsos
12. Matis Dorin-helyi tanácsos
13.Koncz András-helyi tanácsos
 

A vezető tanács titkárnője: Bartos Olga-szentdemeteri iskolavezető

 

MÓDSZERTANI FELELŐSÖK:

Pálfi Irma-óvónők,magyar tagozat

Caras Veronica-óvónők-tanítónők,román tagozat

Máté Erna-tanítónők,magyar tagozat

Magyarosi Erzsébet-matematika, tudományok

Máté László-történelem,földrajz,magyar ny.

Neag Florentina-román és angol ny.

NEVELÉSI-OKTATÁSI TANÁCSOS/OSZTÁLYFŐNÖKÖK BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE:

Bartos Olga

AZ OKTATÁS MINŐSÉGÉÉRT ÉS ÉRTÉKELÉSÉÉRT FELELŐS BIZOTTSÁG ELNÖKE:

Hanzi Júlia

TITKÁRNŐ:Menyhárt Berta

KÖNYVTÁROS/ADMINISZTRÁTOR:Koncz Elvira

KÖNYVELŐNŐ:Magyarosi Ilona

DESPRE NOI:

Școala Gimnazială Török János Bălăușeri este o instituție publică, cu personalitate juridică, la care aparțin scolile gimnaziale cu clasele I-VIII din Chendu și Senereuș, școlile primare din Dumitreni, Agrișteu și Filitelnic, precum și grădinițele din comună. În instituția noastră avem 681 de elevi în 38 de clase/grupe la grădinițe, care învață sub întrumarea a 55 de cadre didactice.

CONDUCEREA:

Vajda József-director general

Neag Viorel-director adjunct

PROFESORII COORDONATORI:

Neag Viorel-Senereuș

Böjthe Zsombor-Chendu

Bartos Olga-Dumitreni

Farkas Béla-Agrișteu

Pálfi Irma-grădinițele din comună

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:

1.Vajda József -director

2.Neag Viorel-director adjunct

3.Böjthe Zsombor-coordonator școlar Chendu

4.Magyarosi Erzsébet-profesor

5.Pálfi Irma-profesor

6.Dudas Stefania-profesor

7. Földvári Tibor-parinte

8. Koncz Elvira-parinte

9. Szfarli Elena- parinte
10. Báthori István-reprez.primarului
11. Székely Ella-consilier local
12. Matis Dorin-consilier local
13.Koncz András.-consilier local

RESPONSABILII COMISIILOR METODICE:

Pálfi Irma-educatoare, secția maghiară

Caras Veronica-educatoare-invatatoare, secția română

Máté Erna-învățătoare, secția maghiară

Magyarosi Erzsébet-matematică, științe

Máté László-istorie, geografie, limba maghiară

Neag Florentina-limba română, limba engleza

COORDONATORUL DE PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE/RESPONSABILUL COMISIEI DIRIGINȚILOR:

Bartos Olga

COMISII DE LUCRU:
(in anul scolar 2014-2015) 

1.Comisia pentru protectia muncii, protectia civila si PSI

                  PRESEDINTE: MAKAI  IOANA

Membri: Gligan Claudia,Dudas Stefania,Csergo Adriana, Jancsó Júlia, Fekete Csaba, Molnár Timea, Nagy Edit, Bartos Olga

 

2.Comisia pentru analiza periodica a notarii ritmice si a absenteismului

                             PRESEDINTE: Pál Enikő

Membri: Bartos Olga, Csergő Adriana,Neag Viorel, Toader Violeta, Vajda Csilla

                                            

3.Comisia pentru formarea continua a personalului didactic

      PRESEDINTE/RFC-ist: MAGYARI IMOLA

Membri: Csergo Adriana, Molnár Timea, Nagy Szidónia, Földvári Adél, Nilca P Bogdan, Demeter Izabella

4.Comisia pentru intretinerea paginii web

                             PRESEDINTE: VAJDA JÓZSEF

membrii:Hanzi Júlia, Neag Florentina, Kerekes Csaba

5.Comisia pentru redactarea revistelor scolare

                             PRESEDINTE: MÁTÉ HAJNALKA

Membri: Caras Veronica, Pál Enikő

6.Comisia pentru concursuri si olimpiade

                             PRESEDINTE: Gheorghita Dumitrita

Membri: Magyarosi Erzsébet, Pálfi Irma, Bogáti Alice, Máté Erna,Todea Rodica

 

7.Comisia pentru cercetarea faptelor disciplinare

                             PRESEDINTE:    Böjthe Zsombor   

Membri: Farkas Béla, Neag Viorel, Nagy Kinga

8.Comisia pentru curriculum

                             PRESEDINTE: Bartha Orsolya

Membri: Pálfi Irma, Caras Veronica, Gligan Claudia, Máté Erna

9.Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii

                                   PRESEDINTE: HANZI JÚLIA

Membri: Gheorghiță Dumitrita, Farkas Béla,Makai Ioana,Fülöp Emőle  ,Szabo Csaba

            .Biroul executiv al sindicatului

                                   Presedinte: Makai Ioana

Membri: Bartos Olga,Giurgiu Ionela,Farkas Béla, Csergő Adriana

              Comisia de cenzori al sindicatului

Membri: Hanzi Júlia,Molnár Tímea, Neag Florentina

11.Comisia dirigintilor:
                  Pres. Bartos Olga,consilier educativ
                 membrii:dirigintii

 12.Comisia ptr elaborarea si implementarea sistemului de control intern

     Pres.Neag Viorel,diradj.
  membrii:Magyarosi Erzsébet, Menyhárt Berta,Magyarosi Ileana,  Koncz Elvira
   secretar grup de lucru

13.Comisia ptr.mobilitate
                Pres.Nagy Erzsébet
membrii: Gheorghita Dumitrita, Máté Erna, Máté László, Vajda Csilla

Responsabil SNAC: Böjthe Zsombor

14.Comisia pentru parteneriate  si relatii internationale
Pres.Vajda József
membrii: Böjthe Zsombor, Máté Hajnalka,  Máté Erna, Bartos Olga, Farkas Béla
             Caras Veronica,Fülöp Emőke, Domokos Honorea

15.Com. Ptr.etica si deontologie profesionala
               Pres. György Enikő-consilier de etica

16.Comiisa ptr intocmirea ORARELOR:

Pres. Vajda József
membrii: Neag Viorel, Hanzi Júlia

17.Comisia pentru managementul riscurilor
Resp.Nagy Kinga, membrii:Menyhárt Berta,Magyarosi Ileana, Koncz Elvira,Neag Viorel, Pálfi Irma, Böjthe Zsombor, Farkas Béla

18.Comisia ptr.prevenirea actelor de coruptie
Resp.Kerekes Csaba,membrii: Incze Levente, Barabás Beáta

SECRETAR:Menyhárt Berta

BIBLIOTECAR/ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU:Koncz Elvira

CONTABIL/ADMINISTRATOR FINANCIAR:Magyarosi Ilona

 

Pedagógusaink/Cadre didactice

2016-2017:

Balavásár/Balauseri:

Kerekes Dalma, Pálfi Irma-óvónők/educatoare

Vajda József,Máté Erna,Magyari Imola, Jancsó Júlia-tanítónők / invatatoare

Antal Csilla, Böjthe Zsombor, Domokos Ildikó Honorea, Molnár Eszter, Cioraneanu Voichita Nicoleta, György Enikő,Kerekes Csaba, Magyarosi Erzsébet,Tar Kinga, Nagy Erzsébet, Pál Enikő, Mezei Lehel,Fekete Csaba-tanárok / profesori

Kend/Chendu:

Nagy Edith,Nagy Szidónia-óvónők/ educatoare

Demeter Izabella,Bogáti Alice-Zita,Bartha Orsolya,Vajda Csilla-Ottília-tanítónők/ invatatoare

Antal Csilla, Böjthe Zsombor, Domokos Ildikó Honorea, Fábián Kinga, Hanzi Júlia Krisztina, György Enikő,Kerekes Csaba, Magyarosi Erzsébet, Makai Ioana , Máté Hajnalka, Máté László-tanárok/ profesori

Szénaverős/Senereus

Caras Veronica óvónők /educatoare

Giurgiu Ionela-Elena,Gligan Raluca, Dudas Stefania -tanítónők/ invatatoare

Neag Viorel, Neag Florentina, Antal Csilla, Magyarosi Erzsébet,Moldovan Irina, Moldovan Paul Ovidiu,Caras St.Gabriel,Fekete Csaba, Sangerean Anamaria, Dur Alexandra -tanárok/ profesori

Egrestő:/Agristeu

Toader(Kovacs )Violeta, Bölöni Zsuzsanna-óvónők/ educatoare

Balázs Csilla, Nagy Cristina, Farkas Béla-tanítók/ invatatoare

Szentdemeter/Dumitreni:

Fülöp Szilvia Delénke-óvónő/ educatoare

Bartos Olga,  -tanítónő/ invatatoare

Fületelke/Filitelnic:

Onetiu Marinela -óvónő/ educatoare

Csergő Adriana-tanítónő/ invatatoare

 

2015-2016:

Balavásár/Balauseri:

Orbán Erzsébet, Pálfi Irma-óvónők/educatoare

Számtortó Hajnal,Máté Erna,Magyari Imola, jancsó Júlia-tanítónők / invatatoare

Antal Csilla, Böjthe Zsombor, Domokos Ildikó Honorea, Molnár Eszter, Miauta Costel, György Enikő,Kerekes Csaba, Magyarosi Erzsébet, Nagy Erzsébet, Pál Enikő, Barabás Beáta,Incze Levente,Fekete Csaba, Vajda József Attila-tanárok / profesori

Kend/Chendu:

Molnár Timea,Nagy Edith,Nagy Szidónia-óvónők/ educatoare

Demeter Izabella,Bogáti Alice-Zita,Bartha Orsolya,Vajda Csilla-Ottília-tanítónők/ invatatoare

Antal Csilla, Böjthe Zsombor, Domokos Ildikó Honorea, Fábián Kinga, Hanzi Júlia Krisztina, György Enikő,Kerekes Csaba, Magyarosi Erzsébet, Makai Ioana , Máté Hajnalka, Máté László-tanárok/ profesori

Szénaverős/Senereus

Caras Veronica,Dudas Stefania-óvónők /educatoare

Giurgiu Ionela-Elena,Gligan Claudia,Gligan Raluca -tanítónők/ invatatoare

Neag Viorel, Neag Florentina, Matis Iosif, Antal Csilla, Magyarosi Erzsébet,Moldovan Irina, Nilca Petru Bogdan,Caras St.Gabriel,Diaconu,Sangerean Anamaria, Fekete Csaba, Dur Alexandra -tanárok/ profesori

Egrestő:/Agristeu

Berintan Paula, Faluvégi Irén Mária-óvónők/ educatoare

Balázs Csilla, Todea Rodica, Farkas Béla-tanítók/ invatatoare

Szentdemeter/Dumitreni:

Sütő Karola-óvónő/ educatoare

Bartos Olga,  -tanítónő/ invatatoare

Fületelke/Filitelnic:

Onetiu Marinela -óvónő/ educatoare

Csergő Adriana-tanítónő/ invatatoare

2014-2015:

Balavásár/Balauseri:

Fülöp Emőke, Pálfi Irma-óvónők

Máté Erna,Magyari Imola, jancsó Júlia, Nagy Kinga-tanítónők

Antal Csilla, Böjthe Zsombor, Domokos Ildikó Honorea, Molnár Eszter, Fülöp Katalin,, Gheorghiţă Dumitriţa, György Enikő,Kerekes Csaba, Magyarosi Erzsébet, Nagy Erzsébet, Pál Enikő, Barabás Beáta,Incze Levente, Vajda József Attila-tanárok

Kend/Chendu:

Molnár Timea,Nagy Edith,Nagy Szidónia-óvónők

Demeter Izabella, Bogáti Alice-Zita, Bartha Orsolya, Vajda Csilla-Ottília-tanítónők

Antal Csilla, Böjthe Zsombor, Domokos Ildikó Honorea, Rusu(Verdes) Andreea, Hanzi Júlia Krisztina, György Enikő,Kerekes Csaba, Magyarosi Erzsébet, Makai Ioana Angela, Máté Hajnalka, Máté László-tanárok

Szénaverős/Senereus

Caras Veronica,Dudas Stefania-óvónők

Giurgiu Ionela-Elena,Gligan Claudia,, Todea Rodica-tanítónők

Neag Viorel, Neag Florentina, Matis Iosif, Antal Csilla, Magyarosi Erzsébet,Micu Ionuț-Marius, Nilca Petru Bogdan,Diaconu Iustina, Török József,Stefu Maria-tanárok

Egrestő:/Agristeu

Onetiu Marinela, Földvári Adél-óvónők

Balázs Csilla, Toader Violeta, Farkas Béla-tanítók

Szentdemeter/Dumitreni:

Orbán Erzsébet-óvónő

Bartos Olga,  -tanítónő

Fületelke/Filitelnic:

Sangerean Anamaria-óvónő

Csergő Adriana-tanítónő

 

2013-2014:

 

A Balavásári Török János Gimnázium jogi személységgel rendelkező közintézmény, melyhez alegységként tartoznak a kendi  és  szénaverősi  I-VIII osztályos gimnáziumok, a szentdemeteri, egrestői és fületelki elemi iskolák és a Balavásár községi óvodák. Intézményünk 43 osztályában/óvodai csoportjában 736 gyerek tanul 55 pedagógus irányítása alatt. 
VEZETŐSÉG:
Vajda József-központi igazgató
Neag Viorel-aligazgató
IRÁNYíTÓ TANÁROK:
Neag Viorel-Szénaverős
Székely Andrea -Balavásár
Böjthe Zsombor-Kend
Bartos Olga-Szentdemeter
Farkas Béla-Egrestő
Pálfi Irma-községi óvodák
 

VEZETŐ  TANÁCS:
1.Vajda József -igazgató

2.Neag Viorel-aligazgató
3.Böjthe Zsombor-kendi iskolavezető

4.Bartos Olga-szentdemeteri iskolavezető

5.Pálfi Irma-óvónők módszertani felelőse
6.Báthori István-polgármester képviselője
7.Székely Ella-helyi tanácsos
8.Földvári Tibor-szülői bizottság képviselője
9.Koncz Elvira-szülői bizottság képviselője

MÓDSZERTANI FELELŐSÖK:
Pálfi Irma-óvónők,magyar tagozat
Dudas Stefania-óvónők,román tagozat
Máté Erna-tanítónők,magyar tagozat
Giurgiu Ionela-tanítónők,román tagozat
Magyarosi Erzsébet-matematika, tudományok
Máté László-történelem,földrajz,magyar ny.
Neag Florentina-román és angol ny.
NEVELÉSI-OKTATÁSI TANÁCSOS/OSZTÁLYFŐNÖKÖK BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE:
Székely Andrea
AZ OKTATÁS MINŐSÉGÉÉRT ÉS ÉRTÉKELÉSÉÉRT FELELŐS BIZOTTSÁG ELNÖKE:

Hanzi Júlia


TITKÁRNŐ:Menyhárt Berta
KÖNYVTÁROS/ADMINISZTRÁTOR:Koncz Elvira
KÖNYVELŐNŐ:Magyarosi Ilona

DESPRE NOI:

An scolar 2013-2014:

Școala Gimnazială Török János Bălăușeri este o instituție publică, cu personalitate juridică, la care aparțin scolile gimnaziale cu clasele I-VIII din Chendu și Senereuș, școlile primare din Dumitreni, Agrișteu și Filitelnic, precum și grădinițele din comună. În instituția noastră avem 736 de elevi în 43 de clase/grupe la grădinițe, care învață sub întrumarea a 55 de cadre didactice.

CONDUCEREA:

Vajda József-director general

Neag Viorel-director adjunct

PROFESORII COORDONATORI:

Neag Viorel-Senereuș

Székely Andrea –Bălăușeri

Böjthe Zsombor-Chendu

Bartos Olga-Dumitreni

Farkas Béla-Agrișteu

Pálfi Irma-grădinițele din comună

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:

1.Vajda József -director

2.Neag Viorel-director adjunct

3.Böjthe Zsombor-coordonator școlar Chendu

4.Bartos Olga-coordonator școlar Dumitreni

5.Pálfi Irma-responsabil comisie metodică educatoare

6.Báthori István-reprezentantul primarului

7.Székely Ella-consilier local

8.Földvári Tibor- reprezentant al părinților

9.Koncz Elvira- reprezentant al  părinților

 

RESPONSABILII COMISIILOR METODICE:

Pálfi Irma-educatoare, secția maghiară

Dudas Ștefania-educatoare, secția română

Máté Erna-învățătoare, secția maghiară

Giurgiu Ionela- învățătoare, secția română

Magyarosi Erzsébet-matematică, științe

Máté László-istorie, geografie, limba maghiară

Neag Florentina-limba română, limba engleza

COORDONATORUL DE PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE/RESPONSABILUL COMISIEI DIRIGINȚILOR:

Székely Andrea

COMISII DE LUCRU:

  1. Comisia pentru protectia muncii, protectia civila si PSI

                             PRESEDINTE: BÖJTHE ZSOMBOR

                             Membri: Gligan Claudia

                                             Toma Gabriela

                                             Tövissi Csilla
                                                  Kerekes csaba

  1. Comisia pentru analiza periodica a notarii ritmice si a absenteismului

                             PRESEDINTE: MAGYARI IMOLA

                             Membri: Neag Viorel

                                             Bartos Olga

                                             Toma Gabriela

                                             Makai Ioana

                                                  Csergő Adriana

  1. Comisia pentru formarea continua a personalului didactic

                             PRESEDINTE: URR BOTOND

                             Membri: Molnár Tímea

                                             Veres Zita

                                             Nagy Edith

                                              Nilca P Bogdan

                                              Földvári Adél

                                              Bartos Olga

  1. Comisia pentru intretinerea paginii web

                             PRESEDINTE: VAJDA JÓZSEF

                              Membri: Hanzi Júlia

                                             Neag Florentina

                                             Farkas Béla

                                             Bartos Olga

                                                 Molnár Timea

                                            Pálfi Irma

                                            Menyhárt Karola

                                            Caras Veronica

                                                 Csergő Adriana

  1. Comisia pentru redactarea revistelor scolare

                             PRESEDINTE: MÁTÉ HAJNALKA

                             Membri: Székely Andrea

                                             Caraș Veronica

                                            Vajda Csilla Ottilia

                                             Giurgiu Ionela

  1. Comisia pentru concursuri si olimpiade

                              PRESEDINTE: MÁTÉ ERNA

                             Membri:  Szőcs Enikő

                                             Gheorghita Dumitrita

                                              Toma Gabriela

                                               Todea Rodica

7. Comisia pentru cercetarea faptelor disciplinare

                             PRESEDINTE: BÖJTHE ZSOMBOR              

                             Membri: Bartos Olga

                                             Farkas Béla

                                             Neag Viorel

                                             Székely Andrea

8.Comisia pentru curriculum

                             PRESEDINTE: SZŐCS ANIKÓ

                                   Membri: Diaconu Iustina

                                                   Menyhárt Éva

                                                    Demeter Izabella

                                                    Balázs Csilla

                                                    Bartos Olga

9. Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii

                                   PRESEDINTE: HANZI JÚLIA

                                   Membri: Gheorghiță Dumitrița

                                                  Farkas Béla

                                                  Makai Ioana

                                                   Pál Enikő

                                                        Fülöp Emőle

10. Biroul executiv al sindicatului

                                   Presedinte: Makai Ioana

                                   Membri: Bartos Olga

                                                   Giurgiu Ionela

                                                   Farkas Béla

                                                   Csergő Adriana

Comisia de cenzori al sindicatului

                                   Membri: Hanzi Júlia

                                                   Molnár Tímea

                                                   Neag Florentina

PREȘEDINTELE COMISIEI PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII:

Hanzi Júlia

SECRETAR:Menyhárt Berta
BIBLIOTECAR/ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU:Koncz Elvira

CONTABIL/ADMINISTRATOR FINANCIAR:Magyarosi Ilona

 


Pedagógusaink 

2013-2014:

Balavásár:
Fülöp Emőke, Pálfi Irma-óvónők
Máté Erna,Magyari Imola, Borsos Hajnalkam Menyhárt Éva-Enikő-tanítónők
Antal Csilla, Böjthe Zsombor, Domokos Ildikó Honorea, Urr Botond, Gheorghiţă Dumitriţa, György Enikő,Kerekes Csaba, Magyarosi Erzsébet, Nagy Erzsébet,Székely Andrea, Szőcs Anikó, Vajda József Attila-tanárok
Kend:
Menyhárt Karola-Emese,Molnár Timea,Nagy Edith-óvónők
Demeter Izabella, Bogáti Alice-Zita, Simon Ilona, Szőcs Enikő, Vajda Csilla-Ottília-tanítónők
Antal Csilla, Böjthe Zsombor, Domokos Ildikó Honorea, Verdes Andreea, Hanzi Júlia Krisztina, György Enikő,Kerekes Csaba, Magyarosi Erzsébet, Makai Ioana Angela, Máté Hajnalka, Máté László, Vajda József Attila-tanárok
Szénaverős:
Caras Veronica,Dudas Stefania-óvónők
Giurgiu Ionela-Elena,Gligan Claudia,Toader Violeta, Todea Rodica-tanítónők
Neag Viorel, Neag Florentina, Matis Iosif,Matis Maria, Antal Csilla, Magyarosi Erzsébet,Micu Ionuț-Marius, Nilca Petru Bogdan,Diaconu Iustina, Pál Enikő-tanárok
Egrestő:
Onetiu Marinela, Földvári Adél-óvónők
Balázs Csilla, Toma Gabriela-Monica, Farkas Béla-tanítók
Szentdemeter:
Fülöp Szilvia-óvónő
Bartos Olga,  Tövissi Csilla-tanítónők
Fületelke:
Veres Zita-óvónő
Csergő Adriana-tanítónő

Balavásári iskola tanári kara,2011-2012:

Balavásári iskola tanári kara:2012-2013:

Kendi iskola tanári kara:2012-2013

CADRE DIDACTICE:

2013-14:

Bălăușeri:
Fülöp Emőke, Pálfi Irma-educatoare
Máté Erna, Magyari Imola, Brsos Hajnalka, Menyhárt Éva-Enikő –învățătoare
Antal Csilla, Böjthe Zsombor, Domokos Ildikó Honorea, Urr Botond, Gheorghiţă Dumitriţa, György Enikő,Kerekes Csaba, Magyarosi Erzsébet, Nagy Erzsébet,Székely Andrea, Szőcs Anikó, Vajda József Attila-profesori
Chendu:
Menyhárt Karola-Emese,Molnár Timea,Nagy Edith-educatoare
Cengher Éva, Bogáti Alice-Zita, Sánta Timea, Szőcs Enikő, Vajda Csilla-Ottília-învățătoare
Antal Csilla, Böjthe Zsombor, Domokos Ildikó Honorea, Verdes Andreea , Hanzi Júlia Krisztina, György Enikő,Kerekes Csaba, Magyarosi Erzsébet, Makai Ioana Angela, Máté Hajnalka, Máté László, Vajda József Attila-profesori
Senereuș:
Caras Veronica,Dudas Stefania-educatoare
Giurgiu Ionela-Elena,Gligan Claudia,Toader Violeta, Todea Rodica-învățătoare
Neag Viorel, Neag Florentina, Matis Iosif,Matis Maria, Antal Csilla, Magyarosi Erzsébet,Micu Ionuț-Marius,Diaconu Iustina, Nilca Petru Bogdan, Pál Enikő-profesori
Agrișteu:
Onetiu Marinela, Földvári Adél-educatoare
Balázs Csilla, Toma Gabriela-Monica, Farkas Béla-învățători
Dumitreni:
Fülöp Szilvia-educatoare
Bartos Olga,  Tövissi Csilla-învățătoare
Filitelnic:
Veres Zita-educatoare
Csergő Adriana-învățătoare