SZÜLŐK-PARINTI

Szülők Képviselő Tanácsa 2016-2017

2017.01.15 14:27
Consiliul reprezentant al parintilor  pe  clase in comuna...

—————

A Szülők Képviselő Tanácsának gyűlése

2015.01.19 20:12
2015 január 21-én (szerdán) 16 órától a balavásári egyház gyűléstermében kerül sor a Szülők Képviselő Tanácsának első gyűlésére. Ülésvezető Földvári Tibor tiszteletes úr, a SZ.K.T. elnöke. Az eseményre hivatalosak a balavásári és egrestői tanintézmények osztályszintű szülői bizottságainak elnökei...

—————

Szülői értekezletek Kenden és Balavásáron

2014.12.09 11:34
 2014 november 26.-án a kendi , december 10.-én a balavásári iskolánál kerül sor az iskolai szintű szülői értekezletre. Mindkét előadás 16 órától kezdődik,szeretettel várjuk a tisztelt szülőket !

—————

FELHíVÁS!

2014.03.29 20:21
  2014. április elsején 12 órától a magyar nyelv és irodalom katedra keretén belül körzeti szintű módszertani tevékenységre kerül sor a Kendi Sámuel József Gimnázium VI. osztályában. Ez alkalomból lehetőséget biztosítunk a VI. osztályos szülők számára, hogy betekintést nyerhessenek gyermekeik...

—————

EGRESTŐI ÉS SZENTDEMETERI TALÁLKOZÁS A SZÜLŐKKEL

2014.03.04 22:28
     A hét folyamán két fontos találkozóra került sor az egrestői illetve a szentdemeteri iskolánál, mely során a helyi pedagógusokkal és a szülői közösséggel folytatott beszélgetést Vajda József központi igazgató. A találkozók központjában a 2014-2015-ös tanév beiskolázási tervének...

—————


 

 

Jegyzőkönyv

Készült 2013 november 28.-án, a Balavásári Török János Gimnáziumban, az iskolai szülői értekezlet alkalmával

 

 

Az iskolai szülői értekezletet megnyitja Vajda József igazgató, üdvözli a jelenlevő szülőket és bejelenti a napirendi pontokat.

1.      Az elmúlt tanév tevékenységeinek bemutatása

2.      A tanulmányi helyzet kiértékelése

3.      Az iskola rendszabályzatának kiértékelése

4.      A szaktanárok beszámolója

5.      György Enikő iskolapszichológus előadása

6.      Szekely Ella, helyi tanácsos hozzászólása

7.      Kötetlen beszélgetés

 

1. Az első napirendi pontot Székely Andrea ismerteti. Általánosan elmondható, hogy tanulóink előszeretettel vesznek részt az anyanyelvi versenyeken, a Noi și Eminescu irodalmi versenyen, a Zrínyi Ilona, Brenyó Mihály matematikaversenyeken, sportvetélkedőkön. Minden versenynél ismerteti a résztvevőket és az általuk szerzett díjakat.

Bemutatja az iskolánk által szervezett természettudományos interdiszciplináris vetélkedőt, képekkel illusztrálja a kulturális rendezvényeket, kirándulásokat.

 

2. Az elmúlt tanév tanulmányi eredményeit bemutatja Vajda József iskolaigazgató. A tanulmányi eredményeket nem kiemelkedőek. Ennek az az oka, hogy sok a hiányzás. Külön értékei a tanulmányi eredményeket és magyarázatot fűz hozzá, valamint összehasonlítja a község iskolai és a megyei eredményekkel.

A tanulmányi helyzet értékelése után rátér a fegyelmi helyzet bemutatására., értékeli a magaviseleti jegyeket, valamint a hiányzások számát. Felhívja a szülők figyelmét az iskolai látogatás fontosságára, felsorolja a törvényhatározatokat, amelyek kötelezik a szülőket arra, hogy rendszeresen küldjék iskolába a gyerekeket. Kéri az iskolával kötött szerződés betartását.

 

3. Az iskola belső rendszabályának ismertetése. Vajda József igazgató felhívja a szülők figyelmét, hogy a belső rendszabály megtalálható az iskola honlapján, de az osztályfőnökök is ismertették úgy a tanulókkal mint a szülőkkel. Ismerteti újra a rendszabályzat fontosabb elemeit, majd rátér a legnagyobb problémák ismertetésére:

-hiányzások

-viselkedési problémák

-fegyelem, rend és tanulás

-karbantartó hiánya

 

4. Székely Andrea, angol szakos tanárnő nem találkozott különösebb gondokkal, egyetlen probléma, hogy a diákok nem foglalkoznak eleget az egyéni tanulással, kevés az egyéni munka.

Böjthe Zombor tanár úr felhívja a figyelmet a tornafelszerelés kötelező voltára, mert megfelelő öltözet nélkül a diák nem vehet részt az órán. 4 alkalom után 4-es jegyet kapnak. Fontos a cserecipő és a cserezokni használata is.

Magyarosi Erzsébet tanárnő kéri a szülőket az iskolával való együttműködésre, felhívja a figyelmet a viselkedési szokásokra és az órán való figyelemre, logikus tanulásra.

Szőcs Anikó tanárnő a történelem-földrajz oktatásával kapcsolatos problémákra, valamint a versenyeken való részvételre hivatkozik. Ne mindig azt várjuk, hogy mindig jó eredményeket érjen el a gyerek, mert a nyereség a részvételben van, a munkában, amelyet a tanuló egyénileg végez felkészülés végett. Meghívja a szülőket december 5.-én egy kulturális rendezvényen való részvételre, amelyet Bethlen Gábor erdelyi fejedelem emlékére rendeznek.

Domokos Honoria vallástanárnő meg van elégedve a gyerekek teljesítményével, hozzáállásával, szívesen vesznek részt az órákon. Néha vannak nehézségek olyan szempontból, hogy elfelejtik hozni a munkafüzetet. Meghívja a szülőket a karácsonyi műsorra.

Gheorghiță Dumitrița román szakos tanárnő közli, hogy a gyerekek nem ismerik megfelelő képpen a román nyelvet. Felhívja a figyelmet a szövegmegértés fontosságára. Nehezen vegzik el a szövegelemző feladatokat. Keveset dolgoznak egyénileg otthon. Megemlíti a versenyeken való részvételt. A gyerekek nagyon lassan olvassák a román nyelvű szövegeket: két oldalt ötven perc alatt. A nyelvtannal nincsen annyi gond. Megemlíti a megoldatlan házi feladatokat is.

Nagy Erzsébet magyartanárnő: a viselkedés, a fegyelem és a tanulmányi eredmények kölcsönhatásban vannak. Az órák akkor kezdődnek el, amikor kialakul a megfelelő hangulat. Meg van elégedve egy pár tanuló munkájával. A vizsgára való készüléssel már elindultak a VII. osztályban. A VIII. osztály egy közepes szintű osztály, de elég sok verset tanulnak meg. A VI. osztály nagyon jó. Előrehaladás van a tavalyi évhez képest is. Mindenik gyerek annyit tanul amennyit a szülő elvár tőle.. Kéri a szülőket az együttműködésre.

Az V. osztályal meg van elégedve, reméli hogy itt lesz sok jó eredmény. Öröm itt dolgozni.

Antal Csilla biológia szakos tanárnő. Kevés a biológia órák száma, de igyekszik a programot tiszteletbe tartani. Öröm az V., VI. osztályban tanítani, a gyerekek érdeklődnek és szívesen tanulnak. A fegyelemmel kapcsolatba nincs annyi probléma mint az előző években. A VII.-VII. Osztályból elég sokan hiányoznak, főleg a pénteki napokon amikor piacra mennek. Decembertől biológia kört indít havonta egyszer az érdeklődőkkel. Itt olyan dolgokat mutatnak be, amire nincs idő tanórán. Felhívja a szülők figyelmét a tanulók agresszivitására is.

Urr Botond matematikát, informatikát tanít. Fegyelmi problémák nincsenek, tanulási szempontból viszont vannak. Az V.-VI. osztály tanulnak, jó képességűtanulók, akarnak tanulni. Vannak olyan tanulók is akik még most sem ismerik a szorzótáblát. Fontos a házi feladatok elkészítése is. Minél több gyakorlatot végezzenek.

Kérése, hogy e szülők ellenőrizzék a házi feladatot, valamint az alapműveletek ismerése. Megsegtő órákat is tart, de ezekre csak a jobb tanulók jönnek el.

Magyari Imola tanítónő a tánccsoport működéséről számol be. Most kb. 50 gyerek tanul néptáncot. Ismerteti a fellépésüket az elmúlt év során és a terveket.

 

5. György Enikő iskolapszichológus előadása

Nevelési problémák  - gyakorlatok a pozitív gyermekneveléshez. Bevezetőjében beszél a magatartászavarról, ezek megnyilvánulásáról, tünetekről. Külön fejezetben beszél a szülők és a pedagógusok teendőiről. Pár gyekorlatot mutat a pozitív gyermekneveléssel kapcsolatban. Beszámol a Maros megyei tanács és a tanfelügyelőség közös gyűjtési akciójáról a Nyugati Kárpátokban élő gyerekek számára. Sok ajándék érkezett és köszönetet mond érte a szülőknek is.

 

6. Székely Ella helyi tanácsos beszéde. A polgármesteri hivatal és az önkörmányzat mindig figyeli és tudja, hogy mi történik az iskolában. Meg van elégedve a tavalyi VIII. osztály eredményeivel, főleg a felvételi szempontjából. Beszél arról, hogy az önkormányzat igyekszik prioritásként kezelni az iskola ügyeit a költségvetés függvényébe. Beszél a szülői magatastás fontosságáról hisz a gyerek lemásolja a számára pozitív példát. A gyerek figyel, állandóan kihasználja a szülő vagy tanár gyengeségeit.

A tanár legyen egy kicsit szülő az iskolában, a szülő legyek egy kicsit tanár otthon. Felhívja a figyelmet, hogy minden hónap harmadik vasárnapján egy irodalmi kör működik a kultúrotthonban. Ide meghívja a tanárokat és a VII.-VIII. osztályos tanulókat.

Vajda József igazgató beszél a Facebookon való hírdetésekről, kéri a számítógép használatának korlátozását.

 

8. Kötetlen beszélgetések – figyeljünk oda a gyerekek egészségére, Böjthe Zsombor testneveléstanár szerint. X szülő: Miért nem lehet elfogadni azonos öltözetet testnevelés órán és tanórán. Hiányolja az öltöző létét. Válasz:  Felhívja a figyelmet a megfelelő öltözet fontosságára. A szülő válaszol: sok a tankönyv és a tornafelszerelés is nehezíti a táskát.

Vajda József igazgató megköszöni a jelenlétet és bezárja az értekezletet.

                 A jegyzúkönyvet lejegyezte:Magyarosi Erzsébet tanárnő

Balavásár,2013.nov.28.

 

Aláírások

  ISKOLAI SZINTŰ SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK!

Szeretettel értesítjük a kedves szülőket, hogy 2013 novemberében iskolai szintű szülői értekezletet tartunk a balavásári és kendi iskolánál a következő időpontokban:

2013 november 21, 16 óra: kendi iskola 

2013 november 28, 16 óra: balavásári iskola

Napirenden: év eleji problémák, tanulmányi helyzet értékelése, fegyelmi esetek megbeszélése, előadások szülők számára.

Meghívottjaink: önkormányzati képviselők, iskolapszihológus, körzeti tanfelügyelők.

SZERETETTEL VÁRUK   SZÜLŐKET, NAGYSZÜLŐKET!