ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGEK

2012 NOVEMBER

-A fagy beállta előtt fontos a lefolyó árkok kitakarítása. Erre a célra kérte a szülők segítségét Nagy Edith  nagykendi óvónő. A felkérésnek eleget téve  Csiki Zoltán, Nagy János és Vajda József  szülők november 25-én újraásták a feltöltődött árkot.

-Nagyszabású önkéntes munkára került sor november 17-én, szombaton a kendi iskolánál. A  23 szülő, nagyszülő és diák részvételével sikerült bebetonozni az iskolaudvar hátsó oldalának kerítésoszlopait. A jelenlévők névsora:
Szülők: Bakó Imre, Barabás István, Bartos János, Csíki József, Fazakas Zoltán, Gál Béla, Koncz András, Kovács Béla, Máté Mihály, Nagy László,Oltean László, Szabó Csongor,Vass Árpád
Nagyszülők: Gergely Ernő, Máté András és Máté Mihály (Boga Izabella , Máté Kristóf és Máté Cintia tanulók részéről)
Diákok: ifj.Fodor Árpád, Máté Arnold, Nagy Lehel
Az iskola részéről:Böjthe Zsombor és Vajda József iskolavezetők
Az önkormányzat részéről:Fodor Árpád tanácsos és Koncz Csaba alpolgármester.
A közmunkához hozzájárult Vajda László is, aki egy betonkeverőt bocsájtott rendelkezésünkre.
Az iskola vezetősége nevében köszönjük a jelentkezőknek a gyerekek biztonsága érdekében kifejtett tevékenységüket.


................................................................

-Sagyebó István polgármester napi rendszerességgel szabályozza a központi fűtés működését és egyéb javítási munkálatokat is végez
...............................................................
-a nagykendi óvoda nagytermét kifestette  Borzási Csaba, a kellékeket is maga vette. A terem átrendezésénél segítettek Koncz Sándor és Sikó József szülők is.
..............................................................

-a kendi I.osztályba fogast szereltek Máté Levente és Koncz Attila

2012 OKTÓBER:

-a fületelki iskola bejárata előtti megrongálódott betonjárdát újraöntötték a diákok szülei. A szülők neveit utóbb tesszük közzé.
-a szentdemeteri óvodában történő csempekályha rakáshoz agyagot szállítottak:Bartos János és Fülöp I Attila 
-a szentdemeteri iskolánál Fülöp I Attila felszerelte a függönytartókat és szigetelte a vízpompa aknáját
-a nagykendi óvodánál a lefolyók javítására és a megrongálódott cserepek cseréjére hirdettünk közmunkát, melyre EGYETLEN SZÜLŐ sem jelentkezett. A javítási munkálatokat végül Vajda József igazgató és Máté Mihály iskolabuszvezető végezték el.
-a kendi iskola tetőszerkezete néhány helyen áteresztette a lefolyó esővizet, ami veszélyeztette a felújított álmenyezet épségét. A javításokat Böjthe Zsombor és Vajda József iskolavezetők végezték el.


2012 SZEPTEMBER:

-A kendi iskolában történt belső  felújítási munkálatok utáni takarításban segítettek a tanulók és szüleik. Az önkéntesek névsora  az osztálytanítók/osztályfőnökök  nyilvántartása alapján a következő:

 I oszt.:Vas Jutka, Koncz Elvira, Barabás Gyöngyi, Bartos Erzsébet, Kovács Klára, Lubba Rebeka, Barabás Jolán, Kolcsár Kinga

 II. oszt.:  Barabás Barbara, Béres Ildikó, Császár Izabella, Császár Annamária, Oltean Piroska, Sikó Enikő, Török Szilvia – tanuló, Török Tünde, Szabó Márk  - tanuló,

 III. oszt.: Bakó Erzsebet, Balázs Rozália, Császár Katalin, Csipkés Dalma és Izabella, Gál Erzsébet, Magyarosi Katalin es Attila, Máté Hajnalka,

 IV. oszt.: Istvánfi Magdolna, Istvánfi Dániel  -tanuló, Koncz Alpár   -tanuló, Szabó Özséb  

 V. oszt.: Vas Dávid-tanuló, Nagy Magdolna, Varga Erzsébet

 VI. oszt: Bakó Beáta,  Kovács Kinga, Farkas Júlia  - tanulók

 VII. oszt.: Koncz Ildikó, Kutasi Tünde, Koncz Gabriella és Koncz Szabolcs   - tanulók

 VIII.oszt.: Koncz Kinga, Koncz Beáta, Magyarosi Blanka,  Máté Hilda, Barabás Hajnalka, Nagy Renáta,  Csiki Dorottya,   Máté Arnold,  Farkas Arnold,Nagy Lehel, Albert Roland   - tanulók

-A kendi iskola előkészítő osztályának ablakára rácsot szereltek Máté Levente és Koncz Attila.


 

ADOMÁNYOK,TÁMOGATÁSOK:

2012 október:
-Böjthe Zsombor kendi iskolavezető közreműködésével :
     Major László több mint száz szépirodalmi könyvet adományozott az iskola könyvtárának
     Kerestely Tünde közbejárásával a Milli Friesland gyerekenként 5 óriás pöttyős Túró Rudit ajándékozott a kendi iskola diákjainak

-az Ábel könyvkiadó 1-1 munkafüzet csomaggal támogatta a szentdemeteri és egrestői eőkészítő osztályokat


AZ ISKOLA VEZETŐSÉGE KÖSZÖNETÉT FEJEZI KI A TANINTÉZMÉNYEK ÉRDEKÉBEN KIFEJTETT ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGEKÉRT ÉS TÁMOGATÁSOKÉRT!  ÉPÜLETEINK JÓ ÁLLAPOTA GYEREKEINK BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLJÁK!