Comisia de mobilitate al Sc G Balauseri

2014.04.14 12:11

DECIZIA NR. 14 DIN 10 MARTIE 2014

De constituirea comisiei de MOBILITATE

 

 

In conformitate

 Cu prevederile O.M.E.N. 5451/2013, Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2014-15 si O.M.E.N. 3080/ 2014:

 


         În temeiul:

Deciziei Nr. 2326/ 16 08 2013 emis de Inspectoratul Școlar Județean Mureș.

Directorul Școlii GimnazialeTörök János Bălăușeri, D-l Vajda József

                   

                                                       DECIDE:

ART. 1. În anul şcolar 2013-2014 la nivelul unităţilor de învăţământ se formeaza
Comisia de mobilitate in urmatoarea alcatuire:

                      Presedinte:Magyari Imola-prof. titular

                      Membrii:   Máté Erna-prof. titular

                                          Máté László-prof.titular
                                          Vajda Csilla-prof.titular
 

Art. 2. Comisia isi desfasoara activitatile conform prevederilor

 
            -art.43 si 52 din O.M.E.N. 5451/2013, Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2014-15,
            -al O.M.E.N. 3080/ 2014,

             -precum si al modificarilor si hotararilor aparate ulterior  O.M.E.N. 5451/213 privind mobilitatea cadrelor didactice

 

ART. 3.Comisia isi desfasoara  activitatea in perioada 10 martie 2014-31 august 2014.

ART.4. Prezenta decizie s-a elaborat in 4 exemplare, cate unul pentru fiecare membru.

ART.5.Secretara va aduce la instiintarea responsabililor despre prevederile prezentei decizii.

 

 

 

                                                                  DIRECTOR: Vajda József

—————

Vissza