Comisii 2017-18-as Bizottságok

2018.02.04 08:43

1.Comisia pentru protectia muncii, protectia civila si PSI

                  PRESEDINTE: KEREKES  CSABA

Membri: Makai Ioana,Dudas Stefania,Csergo Adriana, Jancsó Júlia, Fekete Csaba, Nagy Edit, Bartos Olga,
Antal Csilla,Nagy Cristina

2.Comisia pentru analiza periodica a notarii ritmice si a absenteismului

                              PRESEDINTE: GHIORGHITA DUMITRITA

Membri: Pál Enikő, Bartos Olga, Csergő Adriana,Neag Viorel,Vajda Csilla

3.Comisia pentru formarea continua a personalului didactic

      PRESEDINTE/RFC-ist:DEMETER IZABELLA

Membri: Magyari Imola, Nagy Szidónia, Bölöni Zsuzsa, Fülöp Szilvia,Onetiu Marinela

4.Comisia pentru intretinerea paginii web

                              PRESEDINTE: VAJDA JÓZSEF

membrii:Hanzi Júlia, Neag Florentina, Kerekes Csaba

5.Comisia pentru redactarea revistelor scolare

                              PRESEDINTE: MÁTÉ HAJNALKA

Membrii: Fábián Kinga Pál Enikő, Magyari Imola

6.Comisia pentru concursuri si olimpiade

                              PRESEDINTE: Vajda Csilla Ottilia

Membri: Neag Florentina, Jancsó Júlia, Domokos Honorea, Fülöp Emőke, Nagy Cristina, Csergő Adriana

7.Comisia pentru cercetarea faptelor disciplinare

                              PRESEDINTE: FEKETE CSABA

Membri: Farkas Béla, Neag Viorel, Böjtha Zsombor

8.Comisia pentru curriculum

                              PRESEDINTE: Giurigu Ionela

Membri: Bartha Orsolya,Vajda Csilla, Menyhárt Éva, Raluca Morar, Onetiu M.

9.Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii

                                    PRESEDINTE: HANZI JÚLIA

Membri: Magyari Imola, Farkas Béla,Makai Ioana,Dudas Stefania ,Szabo Csaba

10.Biroul executiv al sindicatului

                                    Presedinte: Makai Ioana

Membri: Bartos Olga,Giurgiu Ionela,Farkas Béla, Csergő Adriana

Comisia de cenzori al sindicatului

Membri: Hanzi Júlia,Jancsó Júlia, Neag Florentina

11.Comisia dirigintilor:
                  Pres. Fülöp Szilvia, onsilier educativ
                 membrii:dirigintii

12.Comisia ptr elaborarea si implementarea sistemului de control intern

     Pres.Neag Viorel,Neag Florentina , diradj.
  membrii:Magyarosi Erzsébet, Vajda József Attila,Zajzon Annamária,  Koncz Elvira
   secretar grup de lucru:Vajda Csilla E.

13.Comisia ptr.mobilitate se constituie in ianuarie 2018
                Hanzi Júlia,pres.CEAC.
membrii:………..

Responsabil SNAC:  Máté László
Mmembrii : Antal Csilla, Molnár Eszter, Hanzi Júlia

14.Comisia pentru parteneriate  si relatii internationale
Pres.Böjthe Zsombor
membrii: Vajda József,Fábián Kinga, Máté Hajnalka,  Bartos Olga, Farkas Béla, Domokos Honorea

15.Com. Ptr.etica si deontologie profesionala
               Pres. Bogáti Alice-

16.Comiisa ptr intocmirea ORARELOR:

Resp. Neag Viorel
membrii: Fekete Csaba, Hanzi Júlia, Vajda József

17.Comisia pentru managementul riscurilor
Resp. Neag Viorel

 membrii: Zajzon Annamária, Koncz Elvira, Böjthe Zsombor, Farkas Béla

18.Comisia ptr.prevenirea actelor de coruptie
Resp.Jancsó Júlia,membrii: Kerekes Csaba,Vajda Csilla O., Mezei Lehel,Gligan Raluca

 

—————

Vissza