Comisiile anului scolar 2015/16-os tanév bizottságai

2015.10.21 14:13

1.Comisia pentru protectia muncii, protectia civila si PSI

                  PRESEDINTE: MAKAI  IOANA

Membri: Gligan Claudia,Dudas Stefania,Csergo Adriana, Jancsó Júlia, Fekete Csaba, Molnár Timea, Nagy Edit, Bartos Olga,Antal Csilla

 

2.Comisia pentru analiza periodica a notarii ritmice si a absenteismului

                              PRESEDINTE: Pál Enikő

Membri: Bartos Olga, Csergő Adriana,Neag Viorel, Todea Rodica, Vajda Csilla

                                             

3.Comisia pentru formarea continua a personalului didactic

      PRESEDINTE/RFC-ist: MAGYARI IMOLA

Membri: Csergo Adriana, Molnár Timea, Nagy Szidónia, Faluvégi Irén, Nilca P Bogdan, Demeter IzabellaOnetiu Marinela

4.Comisia pentru intretinerea paginii web

                              PRESEDINTE: VAJDA JÓZSEF

membrii:Hanzi Júlia, Neag Florentina, Kerekes Csaba

5.Comisia pentru redactarea revistelor scolare

                              PRESEDINTE: MÁTÉ HAJNALKA

Membri: Caras Veronica, Pál Enikő

6.Comisia pentru concursuri si olimpiade

                              PRESEDINTE: Jancsó júlia

Membri: Magyarosi Erzsébet, Pálfi Irma, Bogáti Alice, Máté Erna,Todea Rodica

Fábián Kinga, Dur Alexandra

7.Comisia pentru cercetarea faptelor disciplinare

                              PRESEDINTE:    Böjthe Zsombor   

Membri: Farkas Béla, Neag Viorel, Fekete Csaba

8.Comisia pentru curriculum

                              PRESEDINTE: Bartha Orsolya

Membri: Pálfi Irma, Caras Veronica, Gligan Claudia, Máté Erna

9.Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii

                                    PRESEDINTE: HANZI JÚLIA

Membri: Magyari Imola, Farkas Béla,Makai Ioana,Giurgiu Ionela  ,Szabo Csaba

 1.Biroul executiv al sindicatului

                                    Presedinte: Makai Ioana

Membri: Bartos Olga,Giurgiu Ionela,Farkas Béla, Csergő Adriana

Comisia de cenzori al sindicatului

Membri: Hanzi Júlia,Molnár Tímea, Neag Florentina

11.Comisia dirigintilor:
                  Pres. Bartos Olga,consilier educativ
                 membrii:dirigintii

 12.Comisia ptr elaborarea si implementarea sistemului de control intern

     Pres.Neag Viorel,diradj.
  membrii:Magyarosi Erzsébet, Menyhárt Berta,Magyarosi Ileana,  Koncz Elvira
   secretar grup de lucru:Vajda Csilla E.

13.Comisia ptr.mobilitate
                Pres.
membrii:

Responsabil SNAC: Böjthe Zsombor

14.Comisia pentru parteneriate  si relatii internationale
Pres.Vajda József
membrii: Böjthe Zsombor, Máté Hajnalka,  Máté Erna, Bartos Olga, Farkas Béla
             Caras Veronica, Domokos Honorea

15.Com. Ptr.etica si deontologie profesionala
               Pres. György Enikő-consilier de etica

16.Comiisa ptr intocmirea ORARELOR:

Pres. Vajda József
membrii: Neag Viorel, Hanzi Júlia

17.Comisia pentru managementul riscurilor
Resp.Pálfi Irma, membrii:Menyhárt Berta,Magyarosi Ileana, Koncz Elvira,Neag Viorel, Böjthe Zsombor, Farkas Béla

18.Comisia ptr.prevenirea actelor de coruptie
Resp.Kerekes Csaba,membrii: Incze Levente, Barabás Beáta

19.Com.pt.prevenirea actelor de violenta,Resp.György Enikő

membrii: Böjthe Zsombor,Neag Viorel,Vajda József

 

—————

Vissza