Comisiile pentru simularea EN 2015

2015.02.17 12:39

                                              DECIZIA   NR 122   din   01 02 2015
               
Privind constituirea Comisiei pentru organizarea si desfasurarea simularii nationale cl.a VIII-a

                          
AVÂND ÎN VEDERE:

- Art. 97,  alin (2), literele   c) si    f)  din Legea Educatiei nr  1 din 2011
- Art.77, alin(5) si art 94 alin(2) din Legea Educatiei nr  1 din 2011 cu modificarile si completarile ulterioare
-in baza prevederiloor OMECTS nr.3753/2011
-in baza OMEN 5144/2014privind organizarea si desfasurarea simularii EN 2015
-prevederile OMECTS 4801/2010-Metodologia de organizare si desfasurare a EN cl a VIII-a
IN TEMEIUL
Deciziei Nr. 942/ 01 08 2014 emis de Inspectoratul Școlar Județean Mureș
                           Directorul Școlii Gimnaziale Török János Bălăușeri, D-l Vajda József

                                                                          DECIDE

Art.1 In vederea organizarii si desfasurarii simularii nationale 2015 pentru elevii clasei a VIII-a, se constituie  Comisiile de  organizare  in urmatoarea componenta:
LA SCOALA GIMNAZIALA TÖRÖK JÁNOS BALAUSERI                                 
Presedinte:prof.VAJDA JÓZSEF-director,membrii:secretar MENYHÁRT BERTA, prof.MAGYAROSI ERZSÉBET,
                    GHEORGHITA DUMITRITA,   DOMOKOS HONOREA,
                   asistentii: Fekete Csaba, Fülöp Katalin, Pál Enikő, Nagy Erzsébet
LA SCOALA GIMNAZIALA SÁMUEL JÓZSEF CHENDU
Presedinte:BÖJTHE ZSOMBOR-prof.coord.,membrii:prof. BARTHA ORSOLYA si HANZI JÚLIA
                  asistentii: Máté László,Makai Ioana, Rusu Andreea
LA SCOALA GIMNAZIALA SENEREUS
Presedinte:prof.NILCA P.BOGDAN.,membrii:prof.TÖRÖK JÓZSEF si GLIGAN CLAUDIA,
                  asistentii: Giurgiu Ionela, Dur Alexandra, Todea Rodica, Sangerean Anamaria

Art.2 Comisia de organizare isi desfasoara activitatea in perioada 23-25 februarie 2015  conform calendarului   simularii EN.
Art.3 Atributiile comisiilor de organizare a simularii sunt cele prevazute in art.11alin(1)-(21),(28)-(30)din Metodologia EN8.
Art.4. Cu drept de contestatie in  trei zile conform legislatiei in vigoare.
Art.5. Prezenta decizie  s-a redactat in __22_  exemlare,cate unul pentru membrii comisiilor si se va aduce la cunostiinta celor din cauza prin presedintele comisiei .


                                                                                                                      Director: Vajda József

 

—————

Vissza