Continuitate

2014.04.17 13:09

Cadrele didactice , care indeplinesc conditiile specificate in OMEN 5451(Metodologia miscarii pers.did) pot depune cerere ptr.prelungirea activitatii didactice prin continuitate conform calendarului prevazut prin calendar. Cererile vor fi discutate in sedinta Consiliului de administratie din data de 23 aprilie. 
Acordul C  A  se poate da DOAR PENTRU POSTURILE VACANTE/REZERVATE APARUTE PE LISTA POSTURILOR VACANTE/REZERVATE ALE ISJ MURES, SPECIFICAND CODUL POSTULUI ! 

Consiliul de administratie poate da acord de principiu si pentru cererile depuse pentru ocuparea posturilor care se vor vacanta ulterior. Daca un post este solicitat de mai multe cadre, ierarhizrea cadrelor va fi efectuata de catre Comisia de mobilitate.

 

Lista cadrelor didactice care au depus cereri pentru continuitate:
1.Micu Ionut Marius, postul geografie Sc.G Senereus,cod.2460,nota proba scrisa 7,media repartizare 7,43 din 2012
                                                                                         nota proba scrisa 7,90 din 2011

2.Verdes Elena Andreea, postul Lb romana Sc G Chendu, cod.3812, nota proba scrisa 7,85  media repartizare 8,32 din 2013

3.Diaconu Iustina,postul istorie Sc G Senereus, cod 2458, nota proba scrisa 9 ,50  media repartizare 9,25 din 2013

4.Menyhárt Karola,postul educatoare GPN Dumitreni, cod 2447,nota proba scrisa 6, media repartizare 7 din 2013

5.Gligan Claudia,postul invatator Sc G Senereus, cod 2449, nota proba scrisa5,1 media repartizare 6,325 din 2012,in 2013       n-a participat
6.Nilca P.Bogdan,postul rel.ortodoxa Sc G Senereus, cod 2462, nota proba scrisa 6 din 2011

7.Menyhárt Éva ,post fara cod, nota proba scrisa 7,25  media repartizare 7,91 din 2013.

 

Pana in 23 04 2014, termenul final pentru depunerea cererilor, au mai depus cereri:


8.Borsos Haynalka,post fara cod, nota proba scrisa 8,25 media repartizare 8,61 din 2013 
9.Simon Ilona Gizella,post fara cod,nota proba scrisa 7,50 media repartizare 8,10 din 2013, dar fara def.
10.Todea Rodica,post  fara cod,nota proba scrisa 5,65 media repartizare 6,73 din 2013

 

Cadrele cu note/media de rapartizare intre 5-7 sau cu note peste 7 dar fara definitivare (Diaconu Iustina,Menyhárt Karola,Gligan Claudia, Simon Ilona,Todea Rodica) au primit acordul pentru continuitate, dar vor primi postul doar in cazul in care acesta nu va fi ocupat in etapele de mobilitate pana in august. Deci pentru siguranta ar trebui se participe la concursul de ocupare a postului.

Cadrele care au nota si media de repartizare peste 7 ,au definitivatul si au specificat codul postui vor primi repartizareape post.
Cadrele care au nota si media de repartizare peste 7, au definitivarea si nu au post vacant( postul nu are cod ) vor primi repartizare in cazul eliberarii postului.

Cererea D-lui Nilca P Bogdan a fost respinsa, pentru ca la cadrele care au nota/media de repartizare intre 5 si 7 nu se iau in considerare rezultatele obtinute in 2011 !

 

                                                                        RAPORT

 al comisiei de mobilitate a personalului didactic constituite la nivelul unităţii de învăţământ,

referitor la prelungirea contractului individual de muncă în anul şcolar 2014-2015

pentru personal didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ,

 în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate

 în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2013, 2012 şi/sau 2011

 

 

 

Subsemnatul MAGYARI IMOLA , profesor titular la catedra de prof inv primar, preşedinte al comisiei de mobilitate a personalului didactic din SCOALA GIMNAZIALA TÖRÖK JÁNOS , localitatea BALAUSERI, judeţul MURES, numit prin decizia nr. __14 _/_10 03 2014 , împreună cu MÁTÉ ERNA  şi VAJDA CSILLA OTTILIA membrii ai comisiei, am desfăşurat în perioada  23 APRILIE 2014  următoarele activităţi:

·         am preluat solicitările (şi documentele anexate), înregistrate la secretariatul unităţii de cadre didactice angajate cu contract de muncă pe perioadă determinată în 2013-2014 care au solicitat prelungirea contractului în 2014-2015 pe un post didactic/catedră vacant(ă)din unitate;

·         am verificat dosarele cadrelor didactice şi am ierarhizat cadrele didactice care solicită acelaşi post/catedră conform criteriilor prevăzute de art. 57 din Metodologie.

 

Au depus solicitări un număr de  4  cadre didactice, după cum urmează:

 

 1. Doamna/domnul MICU IONUT MARIUS  cadru didactic angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată pe/la postul didactic/catedra de _GEOGRAFIE___ de la __SCOALA GIMNAZIALA ___ localitatea _SENEREUS_ judeţul MURES, cu specializările GEOGRAFIE-LB FRANCEZA___, pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă în 2014-2015 pe postul/posturile/catedra/catedrele ___GEOGRAFIE , 5 ORE __ cu codul/codurile din lista publică a posturilor didactice. 2460

 

2. Doamna/domnul VERDES  ELENA ANDREEA cadru didactic angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată pe/la postul didactic/catedra de _LB SI LITERATURA ROMANA___ de la __SCOALA GIMNAZIALA SÁMUEL JÓZSEF___ localitatea _CHENDU_ judeţul MURES, cu specializările LIMBA SILIT.ROMANA-LIMBA SI LIT. ENGLEZA___, pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă în 2014-2015 pe postul/posturile/catedra/catedrele ___ LIMBA SI LITERATURA ROMANA_________ cu codul/codurile din lista publică a posturilor didactice. 3812

 

3. Doamna/domnul MENYHÁRT ÉVA ENIKŐ  cadru didactic angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată pe/la postul didactic/catedra de _PROFESOR INVATAMANT PRIMAR___ de la __SCOALA GIMNAZIALA TÖRÖK JÁNOS___ localitatea _BALAUSERI_ judeţul MURES, cu specializările PROFESOR INVATAMANT PRIMAR___, pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă în 2014-2015 pe postul/posturile/catedra/catedrele ___ PROFESOR INVATAMANT PRIMAR _ cu codul/codurile din lista publică a posturilor didactice. FARA COD (CONF.ALIN.4 ART.57 DIN OMEN 5451)

 

4. Doamna/domnul BORSOS HAYNALKA  cadru didactic angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată pe/la postul didactic/catedra de _PROFESOR INVATAMANT PRIMAR___ de la __SCOALA GIMNAZIALA TÖRÖK JÁNOS___ localitatea _BALAUSERI_ judeţul MURES, cu specializările PROFESOR INVATAMANT PRIMAR___, pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă în 2014-2015 pe postul/posturile/catedra/catedrele ___ PROFESOR INVATAMANT PRIMAR _ cu codul/codurile din lista publică a posturilor didactice. FARA COD  (CONF.ALIN.4 ART.57 DIN OMEN 5451)

 

 

 În baza documentelor anexate solicitărilor, am concluzionat următoarele:

1.Propunem emiterea acordului  pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă în anul şcolar 2014-2015 pe postul didactic/catedra de GEOGRAFIE  din unitatea noastră pentru doamna/domnul MICU IONUT MARIUS din următoarele motive:

- îndeplineşte condiţiile de studii necesare ocupării postului didactic/catedrei;

- are avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei;

- îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 57 din Metodologia – cadru (OMEN nr. 5451/2013) fiind clasat pe locul  1 .

 

2.Propunem emiterea acordului pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă în anul şcolar 2014-2015 pe postul didactic/catedra de LIMBA SI LITERATURA ROMANA din unitatea noastră pentru doamna/domnul __VERDES ELENA ANDREEA _ din următoarele motive:

- îndeplineşte condiţiile de studii necesare ocupării postului didactic/catedrei;

- are avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei;

- îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 57 din Metodologia – cadru (OMEN nr. 5451/2013) fiind clasat pe locul  1.

 

3.Propunem emiterea  acordului de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă în anul şcolar 2014-2015 pe postul didactic/catedra de ___PROFESOR IN INVATAMANT PRIMAR __ din unitatea noastră pentru doamna/domnul __BORSOS HAYNALKA __ din următoarele motive:

- îndeplineşte condiţiile de studii necesare ocupării postului didactic/catedrei;

- are avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei;

- îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 57 din Metodologia – cadru (OMEN nr. 5451/2013) fiind clasat pe locul ___1_.

 

4.Propunem emiterea  acordului de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă în anul şcolar 2014-2015 pe postul didactic/catedra de __MENYHÁRT ÉVA ENIKŐ____ din unitatea noastră pentru doamna/domnul _PROFESOR INVATAMANT PRIMAR _ din următoarele motive:

- îndeplineşte condiţiile de studii necesare ocupării postului didactic/catedrei;

- are avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei;

- îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 57 din Metodologia – cadru (OMEN nr. 5451/2013) fiind clasat pe locul _2__. 


RAPORTUL COMISIEI DE MOBILITATE A FOST VALIDAT IN SEDINTA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE. ACORDURILE/ACORDURILE DE PRINCIPIU SE POT RIDICA DE LA SECTRETARIATUL SCOLII GIMNAZIALAE TÖRÖK JÁNOS BALAUSERI. 

CANDIDATII PETSE NOTA 7 TREBUIE SA DEPUNA DOSARE SI LA isj IN PERIOADA SPECIFICATA IN CALENDARUL MOBILITATII.

 

—————

Vissza