EGRESTŐI ÉS SZENTDEMETERI TALÁLKOZÁS A SZÜLŐKKEL

2014.03.04 22:28

 

   A hét folyamán két fontos találkozóra került sor az egrestői illetve a szentdemeteri iskolánál, mely során a helyi pedagógusokkal és a szülői közösséggel folytatott beszélgetést Vajda József központi igazgató. A találkozók központjában a 2014-2015-ös tanév beiskolázási tervének bemutatása állt, de megbeszélésre kerültek  a helyi jellegű gondok, melyekre a szülőkkel közösen  próbált megoldást keresni az iskolavezető.
   A hétfői találkozón Egrestőn igazgatói beszámoló hangzott el az elmúlt évek során történt beruházásokról (benti illemhely kialakítása, tetőjavítás, lefolyók felújítása, óvoda- és osztálytermek felújítása, melegvíz biztosítása, játszótér kialakítása, gázvezeték korszerűsítése, stb). Vajda József megköszönte a  Nőszövetség és a szülők  közmunkákban nyújtott segítségét, és örömét fejezte ki az egrestői szülői bizottság összefogását látva.
   A szülők által felvetett problémák: az épület nyílászáróinak korszerűsítése, magyar gyerekek román tagozatra való beiratása, számítógép biztosítása minden tanterembe, eresz készítése a bejárati ajtó elé, igazgatói jelenlét hiánya évnyitó,évzáró ünnepélyek alkalmával, kinti WC illetéktelen személyek általi használata.
  A szentdemeteri találkozón sokkal súlyosabb gondokról számolt be az iskolavezető: a csökkenő gyermeklétszám miatt(az elmúlt hét évben kevesebb mint 18 magyar és roma gyerek született a településen) a következő tanévben csak félmunkaidős óvodai oktatás fog működni( heti 3, majd 2 nap fog zajlani a tanítás,felváltva) és az elemi oktatásban is csak egy tanerő fog foglalkozni az összevont osztályokkal. A szülők határozata után fog eldőlni, hogy négy osztályból(előkészítő+I+II+III osztály) álló összevont osztály működjön vagy a 3.osztályos diákok kendi iskolába történő leszállításával csak három osztály maradjon a helyi iskolába. Mindkét változat mellett és ellen is szólnak érvek, a döntést a szülői bizottság fogja meghozni. Az igazgató ígéretet tett, hogy amennyiben a második változat kap kedvező elbírását, az önkormányzattal közösen megoldást keres a szentdemeteri III-IV.osztályosok 13 órakor történő hazaszállítására.
    Mindkét megbeszélésen jelen voltak  roma gyerekek szülei is, akikkel külön elbeszélgetve az iskolavezető kiemelte az iskolalátogatás fontosságát, hangsúlyozva: minden gyermeknek joga van az oktatáshoz és az a szülő, aki nem engedi-küldi őt az iskolába  tulajdonképpen ebben az elemi jogában korlátozza a saját gyermekét. Közölte a szülőkkel, hogy a hiányzásokat havi rendszerességgel jelenteni kell a tanügyhöz, a családügyi hivatalhoz, megyei tanácshoz,stb.és sajnos nagyon sok hátrány éri azokat a gyermekeket akik nem járnak rendszeresen iskolába.
   Az igazgató bemutatta az alakulásban lévő GYEMEKEINK MOSOLYÁÉRT egyesületet, melynek célkitűzése  olyan tevékenységek támogatása, melyek a sokatmondó nevet igazolják és  örömet, vidámságot, mosolyt csalnak gyermekeink arcára. Vajda József a szülők támogatását kérte az egyesület megalapításához.
   Végezetül az iskolavezető elmondta, hogy a hónap végén egy nagyszabású megbeszélésre fog sor kerülni a szülői bizottságok vezetőségével, ismertette a szülőkkel a folyamatban lévő pályazatokat, programokat(Szülőföldön magyarul pályázat, Euro200 program).
  Összegzésként : barátságos jellegű, hasznos  és fontos találkozók zajlottak a két településen, melyekre a jövőben gyakrabban időt kell majd keríteni.

—————

Vissza