EURÓPA-NAP BALAVÁSÁRON

2013.05.27 09:36

Európa-nap Balavásáron

A balavásári Török János Gimnáziumban május 9-én, Európa napja alkalmával rendkívüli vetélkedônek voltunk részesei.

Az ötletgazda és szervezô Szôcs Anikó történelemtanárnô – aki tervével megmozgatta és a szervezésbe az iskola valamennyi tanulóját, pedagógusát bevonta –, a bevezetôben ismertette május 9. fontosságát, majd rendhagyó mûsor következett. A gimnázium tanulói közül huszonheten felvállalták egy-egy uniós tagállam bemutatását. A választott ország nyelvén két mondatban üdvözölték a hallgatóságot, majd Power Point-bemutató révén szemléltették az országok gazdasági helyzetét, a szokásokat, híres személyiségeit ismertetve, ugyanakkor szebbnél szebb tájak képkockái váltakoztak.

A választott ország nemzeti viseletébe öltözött tanulók büszkén vallották magukat franciának, lettnek, észtnek, norvégnak stb., sôt, egyesek a régmúlt idôk személyiségeinek leszármazottaiként mutatkoztak be. Így lett Vasco da Gama az V. osztályos Dénes Magor ükapja, és a kivetített régi fotók révén a jelenlévôk megismerhették az úgymond "ôseit" is.

Az európai országok bemutatását kóstolóval egybekötött gasztronómiai bemutató színesítette. Nem lehetett eldönteni, hogy melyik ország terítékén lévô kulináris jellegzetesség a legízletesebb: a bolgár rózsaíz, a román "miccs", a német túrós lepény, a magyar kürtôskalács, vagy a Szabó Nimród nagymamája által készített belga csokitorta. Talán egy kiértékelô osztályfônöki óra keretében, vagy a tanórák szüneteiben zajló beszélgetésekbôl majd kiderül.

Nehéz feladat várt a zsûrire – Székely Andrea, Fülöp Katalin, Gheorghita Dumitrita, Koncz Elvira tanárnôkre – eldönteni, hogy ki volt a legeredetibb, legkreatívabb, legérdekesebb, hisz a versenyzôk öntudatosan készültek fel a megméretésre, ezért mindahányan elismerô jutalomban részesültek. Közben mások is megízlelve a játszva tanulás örömét máris jelezték, hogy jövô év májusában a 28. tagállamot, az elôreláthatólag idén csatlakozó Horvátországot képviselnék az Európa-napi bemutatón.

Az ítészek egyöntetû döntése értelmében Dénes Magor V. osztályos tanuló lett az I. helyezett, Szalma Krisztina VII. osztályos tanuló II. díjat kapott, míg Szalma Szilárd VIII. osztályos tanuló III. helyezett lett. Dicséret illeti Portik Ráhel, Molnár Nikita V. osztályos tanulókat, köszönet szüleiknek és Istfan Cristinának, a gyerekotthon pedagógusának önzetlen segítségnyújtásáért.

Az iskola tanárainak anyagi hozzájárulása révén a nyertesek munkáját jutalomkönyvekkel, ajándékokkal díjazták. Szalma Krisztina hegedûjátéka zárta az ünnepséget Beethoven IX. szimfóniájának negyedik tételét, az Örömódát szólaltatva meg, mely a zenei világban betöltött szerepe mellett máig érvényes gondolatokat megfogalmazó nagyszerû mû.

Az országhatárokat túllépô multikulturalitás közös szellemiséget igényel. Az Európai Unió polgáraiként reménykedünk, hogy az egymás mellett élô nemzeteket a harmónia, tolerancia elve vezérli. Erre biztat az Örömóda, és ezt szeretnénk remélni, ünnepelni mi is. És nemcsak az Európa-napon.

Nagy Erzsébet magyartanárnô

                                                                                          Megjelent a Népújság 2013. május 21.-i számában.

—————

Vissza