Március 15 iskoláinkban

2014.03.16 22:41

 

 

Méltóságteljesen emlékeztek községünk diákjai és pedagógusai a magyar szabadságharc kitörésének 166. évfordulójára.
      A szentdemeteri és egrestői elemi iskolákban az ének, fogalmazás és kézimunka órákat használták ki tanítóink, óvónőink a szabadságharc felelevenítéséhez: nemzeti színű kokárdákat, huszárcsákókat készítettek, fogalmazásokat írtak és forradalmi dalokat tanultak a diákjaink.
    A kendi iskola diákjai méltóan emlékeztek meg névadójukról, a forradalmár-lelkész Sámuel Józsefről, akinek sírját a VII.osztályos tanulók és osztályfőnökük, Hanzi Júlia tanárnő kitakarították,  feliratát újrafestették és az emlékműre két koszorút helyeztek. Az iskolában Máté László és Máté Hajnalka tanárok irányításával történt a megemlékezés,melyen az iskola minden diákja és pedagógusa jelen volt. Szombat este a kiskendi egyházközség felkérésére Máté László történelemtanár bemutatót tartott a szabadságharcról,  a falu kisdiákjai Pál Levente tiszteletes irányításával verses-dalos műsort mutattak be, melyet szeretetvendégség követett a Barátság Házában.
     Balavásáron az idei tanév harmadik közös műsorára került sor az egyház és iskola együttműködésében.  Az aradi vértanúkra és Bethlen Gábor erdélyi fejedelemre való megemlékezést az 1848-49-es szabadságharc felelevenítése követte a vasárnapi istentisztelet után. A Szőcs Anikó, Székely Andrea, Nagy Erzsébet tanárok és Földvári Tibor tiszteletes által összeállított előadás a forradalom erdélyi vonatkozásait mutatta be, külön kiemelve a helység, Balavásár szerepét a szabadságharc bukását követő időszakban, amikor a település szőlőhegyében került sor a Makk féle összeesküvés sorsdöntő megbeszélésére a három székely vértanú: Gálffy Mihály, Horváth Károly és az iskolánk névadója, Török János szervezésében. Az előadást a székely vértanúk emlékművének megkoszorúzása követte.
    Méltóságteljes, ünnepi hangulatban történt megemlékezéseink fő célja az idén a szabadságharc helyi vonatkozásainak, településeink nevezetes személyiségeinek a forradalomban vállalt szerepének tudatosítása volt. Az iskola vezetősége köszönetét fejezi ki mindazon diákok, pedagógusok, egyházi és közéleti személyiségek és a faluközösségek számára, akik részt vettek előadásainkon .
   

                                                                                      Vajda József iskolavezető

—————

Vissza