REGISTRUL DOCUMENTELOR SCOLARE

2015.01.15 12:49

 

1.DOCUMENTE ALE DIRECTORULUI

2.DOCUMENTE ALE DIRECTORULUI ADJUNCT

3. A. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE are numarul 3.A. in registrul documentelor scolare

1.Vajda József -director

2.Neag Viorel-director adjunct

3.Böjthe Zsombor-coordonator școlar Chendu

4.Magyarosi Erzsébet-profesor

5.Pálfi Irma-profesor

6.Dudas Stefania-profesor

7. Földvári Tibor-parinte

8. Koncz Elvira-parinte

9. Szfarli Elena- parinte
10. Báthori István-reprez.primarului
11. Székely Ella-consilier local
12. Matis Dorin-consilier local

13.Koncz András.-consilier local  

  

     3.B.Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii 

 

PRESEDINTE: HANZI JÚLIA          

 

        4.    CATEDRE/COMISII METODICE


Documentele Comisiilor metodice poarta numarul 4 in evidenta scolii
4.A..Educatoare/Invatatoare sectia romana/resp.Caras Veronica

4.B..Educatoare sectia magh/resp. Pálfi Irma          

4.C.Invatatoare sectia maghiara/resp.Máté Erna, 

4.D..Lb si comunicare/exceptie Lb Magh./resp.Neag Florentina,                        

4.E.Matematica si stiinte/resp. Magyarosi Erzsébet,                       

4.F.Om si societate/Lb .magh./Religie/resp.Máté László,       

 

                5.COMISII DE LUCRU

Comisiile de lucru poarta numarul 5 in evidenta documentelor scolare

5.A..Comisia pentru protectia muncii, protectia civila si PSI//PRESEDINTE: MAKAI  IOANA

5.B..Comisia pentru analiza periodica a notarii ritmice si a absenteismului///PRESEDINTE: Pál Enikő                                                         

5.C.Comisia pentru formarea continua a personalului didactic///PRESEDINTE/RFC-ist: MAGYARI IMOLA   

5.D.Comisia pentru intretinerea paginii web///PRESEDINTE: VAJDA JÓZSEF

5.E.Comisia pentru redactarea revistelor scolare///PRESEDINTE: MÁTÉ HAJNALKA

5.F.Comisia pentru concursuri si olimpiade///PRESEDINTE: Gheorghita Dumitrita                                 

5.G..Comisia pentru cercetarea faptelor disciplinare///PRESEDINTE:    Böjthe Zsombor   

5.H.Comisia pentru curriculum///PRESEDINTE: Bartha Orsolya                                                                     

           

5.I..Comisia dirigintilor:/// Pres. Bartos Olga,consilier educativ

 5.J.Comisia ptr elaborarea si implementarea sistemului de control intern/// Pres.Neag Viorel,diradj.

5.K.Comisia ptr.mobilitate///Pres.Nagy Erzsébet

5.M.Comisia pentru parteneriate  si relatii internationale///Pres.Vajda József

5.N..Com. Ptr.etica si deontologie profesionala/// Pres. György Enikő-consilier de etica

5.O.Comiisa ptr intocmirea ORARELOR:///Pres. Vajda József

 5.L.Responsabil SNAC: Böjthe Zsombor
 5.P. Comisia ptr.managementul riscurilor :Nagy Kinga         
5.R. Comisia ptr.prevenirea actelor de coruptie: Kerekes Csaba  
5.S.Comisia ptr.prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar/Gy.Eniko                      

      

6.A. DOCUMENTE SECRETARIAT

6.B. DOCUMENTE CONTABILITATE

6.C. DOCUMENTE C.D.I.

6.D.DOCUMENTE ADMINISTRATOR PATRIMONIU

6.E.DOCUMENTE PORTOFOLIU CADRE DIDACTICE

 

7.DOCUMENTE PORTOFOLIU ELEVI

 

8.DOCUMENTE CONSILIUL REPREZENTATIV AL PARINTILOR

                                                                                          

 9.A.BIROUL EXECUTIV AL SINDICATULUI 

                              Presedinte: Makai Ioana

  9.B.  COMISIA DE CENZORI AL SINDICATULUI 

                              Membri: Hanzi Júlia,Molnár Tímea, Neag Florentina                                                            

                                                                         

—————

Vissza