PRETRANSFER

2014.04.12 08:13

28 aprilie 2014:


Cadrele didactice care au fost repartizati prin pretransfer de la unitatea noastra in sedinta publica a ISJ Mures:
:
Bucur Lucia si Fülöp Rezső


Invatatoarea BOGÁTI ALICE ZITA a fost repartizata LA UNITATEA noastra prin pretransfer in sedinta publica a ISJ Mures.

 

16 aprilie 2014:


In a doua etapa a pretransferului urmatoarele cadre au depus  cereri in vederea pretransferarii LA Sc G Balauseri:
Bogáti Alice Zita, Nagy Erzsébet-invatatoare,sectia maghiara

 

11 aprilie 2014:

In prima etapa a pretransferului urmatoarele cadre au depus cereri si au primit acordul  in vederea pretransferarii de la Sc G Balauseri:


Toma Gabriela, Nagy Cristina -invatatoare sectia romana
Bucur Lucia -educatoare sectia romana
Fülöp Rezső, Bartha Orsolya-invatator sectia maghiara

 


RAPORT

 al comisiei de mobilitate a personalului didactic constituite la nivelul unităţii de învăţământ, referitor la cadrele didactice care au solicitat pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ pe un post didactic/catedră vacant(ă)

 

 

 

Subsemnatul MAGYARI IMOLA , profesor titular la catedra de prof inv primar, preşedinte al comisiei de mobilitate a personalului didactic din SCOALA GIMNAZIALA TÖRÖK JÁNOS , localitatea BALAUSERI, judeţul MURES, numit prin decizia nr. __14 _/_10 03 2014 , împreună cu MÁTÉ ERNA  şi VAJDA CSILLA OTTILIA membrii ai comisiei, am desfăşurat în perioada  23 APRILIE 2014  următoarele activităţi:

:

·         am preluat solicitările (şi documentele anexate), înregistrate la secretariatul unităţii de cadre didactice titulare care au solicitat pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ pe un post didactic/catedră vacant(ă)din unitate;

·         am verificat dosarele cadrelor didactice şi am ierarhizat cadrele didactice care solicită acelaşi post/catedră conform criteriilor prevăzute de metodologie, în ordinea descrescătoare a punctajelor.

 

Au depus solicitări un număr de __2_ cadre didactice, după cum urmează:

 

 1. Doamna/domnul BOGÁTI ALICE ZITA _ cadru didactic titular pe/la postul didactic/catedra de __invatatoare _ de la _SCOALA GIMNAZIALA_ localitatea SANGEORGIU DE MURES judeţul MURES, cu specializările _____________INVATATOARE___________, pentru postul/posturile/catedra/catedrele ____INVATATOARE_;

 

2. . Doamna/domnul NAGY ERZSÉBET _ cadru didactic titular pe/la postul didactic/catedra de __invatatoare _ de la _SCOALA GIMNAZIALA_ localitatea VETCA judeţul MURES, cu specializările PROFESOR IN INVATAMANT PRIMAR___________, pentru postul/posturile/catedra/catedrele ____INVATATOARE_;

 

 

 În baza documentelor anexate solicitărilor, am concluzionat următoarele:

Propunem acordarea pretransferului pe postul didactic/catedra de _______INVATATOARE _ din unitate pentru doamna/domnul __BOGÁTI ALICE ZITA__ cadru didactic titular pe/la postul didactic/catedra de ___INVATATOARE_ de la SCOALA GIMNAZIALA, localitatea SANGEORGIU DE MURES, judeţul MURES, cu specializările___INVATATOARE__, din următoarele motive:

- îndeplineşte condiţiile de studii necesare ocupării postului didactic/catedrei;

- are avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei;

- îndeplineşte condiţiile prevăzute la criteriul ART.41 din OMEN 5451/2013 şi are punctajul__36,15_, fiind clasat pe locul _1__.

 

Propunem acordarea pretransferului pe postul didactic/catedra de _______INVATATOARE _ din unitate pentru doamna/domnul __NAGY  ERZSÉBET__ cadru didactic titular pe/la postul didactic/catedra de ___PROFESORIN INVATAMANT PRIMAR _ de la SCOALA GIMNAZIALA, localitatea VETCA , judeţul MURES, cu specializările___PROFESOR IN INVATAMANT PRIMAR__, din următoarele motive:

- îndeplineşte condiţiile de studii necesare ocupării postului didactic/catedrei;

- are avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei;

- îndeplineşte condiţiile prevăzute la criteriul_____________________ şi are punctajul__38,5_, fiind clasat pe locul _2__.

 

Raportul comisiei a fost validat in sedinta Consiliului de administratie din 24 04 2014.

—————

Vissza