Prietenul meu Pamantul-Barátom a Föld

2014.03.14 21:48

ŞCOALA GIMNAZIALĂ Török János, BĂLĂUŞERI

Locaţia : ŞCOALA  GIMNAZIALĂ Sámuel József, CHENDU 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECT

„Prietenul meu Pământul – Barátom a Föld”

 

CONCURS

 INETRDISCIPLINAR

„Cine ştie câştigă – Aki tud az nyer”

 

 

 

 

 

 

 

Coordonatori proiect:

 

prof. Hanzi Julia 

prof. Magyarosi Erzsébet  

prof. Urr Botond

prof. Antal Csilla

prof. Neag Viorel  

 

 

 

 

 

 

 

Profesorii Şcolii Gimnazială Sámuel József din Chendu au constatat că în rândurile elevilor şcolii există o dorinţă de implicare în diverse activităţi cu rol educativ în ideea evidenţierii lor, spirit de echipă în intreprinderea diverselor acţiuni, precum şi o pregătire bună care ar constitui un atu în desfăşurarea unor concursuri la nivel de şcoală. Necesitatea organizării unui proiect – concurs deriva din cele menţionate mai sus iar prin organizarea unor activităţi specifice se doreşte dobândirea de noi competenţe faţă de cele specifice disciplinelor de studiu, de exemplu competenţe interdisciplinare.

Grup ţintă : Elevii ciclului gimnazial şi primar al şcolilor din satele Chendu, Bălăuşeri, Senereuş, Filitelnic, Dumitreni, Agrişteu, secţia română şi secţia maghiară, clasele C.P. – VIII.

Echipa de realizare:    

ü prof. Hanzi Julia 

ü prof. Magyarosi Erzsebet  

ü prof. Urr Botond

ü prof. Antal Csilla

ü prof. Neag Viorel  

Justificarea proiectului :

         Pe de o parte Şcoala Gimnazială Samuel Jozsef din Chendu este situată la 26 de km de localitatea Tg. Mureş distanţa între această localitate şi oraş este foarte mare, prin urmare posibilitatea deplasării elevilor la diverse concursuri organizate în oraş este mică, deoarece comuna are un singur microbus şcolar.  Pe de altă parte evaluarea naţională nou introdusă pentru clasele IV.-a şi a VI.-a profesorii şcolii au analizat toţi aceşti factori şi au recurs la organizarea unui proiect – concurs local dorind să ofere posibilitatea afirmării unor elevi buni, respectiv simularea evaluării naţionale nou introduse pentru clasele IV.-a şi  pentru clasele a VI.-a.

ANALIZA SWOT

Puncte tari

Puncte slabe

-       se adreseaza tuturor elevilor din ciclul gimanazial;

-       elevi foarte bine pregătiţi 

-       activităţi educaţionale adaptate la grupul de vârstă şcolară şi la nivelul de dezvoltare ;

-       crearea unui cadru educaţional atractiv ;

-       simularea evaluării naţionale pentru clasele IV.-a şi a VI.-a

 

-       resurse  materiale mici pentru motivarea elevilor cu rezultate bune la activităţile – concursuri realizate

-       noutatea evaluării naţionale nou introduse pentru clasele IV.-a şi a VI.-ea

 

 

 

 

Competenţa generală :

·        Formarea de atitudini şi comportamente responsabile faţă de însuşirea temeinică a noţiunilor de cultură generală dobândite în ciclul primar şi gimnazial

·        Dezvoltarea competenţelor de a folosi şi a combina noţiunile şi aptitudinile de la diferite materii, interdisciplinar.

·        Stimularea colaborării şi spiritului competiţional.

·         Simularea evaluării naţionale pentru cei din clasele IV.-a şi a VI.-ea

 

Competenţe specifice :

 

– Cultivarea  spiritului de echipa;

– Dobândirea de experienţă pentru participarea la concursuri ;

– Dobândirea de experientă pentru participarea la evaluare naţională;

– Stimularea gândirii logice şi a memoriei;

– Simularea evaluării naţionale a experienta procedeul în sine;

– Promovarea materiilor studiate prin noi valenţe educative;

– Conştienţizarea aplicabilităţii materiilor studiate în practică;

– Dezvolatarea spiritului competiţional;

– Dezvoltarea competenţelor în elaborarea proiectelor;

– Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor de utilizare a tehnologiilor moderne;

– Diseminarea experienţei proiectării;

– Perfecţionarea competenţelor în proiectarea curriculară.

 

Programul activităţilor din şcolile participante:

 

Nr. crt

Activitatea

Termen

Responsabil

1.

“Proiectează logoul concursului” pentru clasele VII.-VIII. pentru toate unităţile şcolare din comună

 30.11.2013

prof. Magyarosi E.

2

Concurs de creaţie artistică – literară „Prietenul meu Pământul – Barátom a Föld”, pentru toţi elevii comunei.

21.03.2014

prof. Magyarosi E.

prof. Hanzi J.

prof. Urr B.

3

Test iniţial de cultură generală, bazând pe materiile: matematică, fizică, chimie, biologie şi informatică, pentru clasele IV.-VIII., din toate unitățile școlare ale comunei Bălăușeri.

24.03.2014

prof. Magyarosi E.

prof. Hanzi J.

prof. Urr B.

4

Evaluarea, interpretarea rezultatelor testului iniţial de cultură generală pe unităţi, pe comună

31.03.2014

prof. Magyarosi E.

prof. Hanzi J.

prof. Urr B.

5

“Formează o echipă!”

4 aprilie 2014

prof. Magyarosi E.

prof. Hanzi J.

prof. Urr B.

6

“Cine ştie câştigă! – Aki tud az nyer”, concurs interdisciplinar, cu tema: APA esența vieții

8 aprilie 2014

prof. Magyarosi E.

prof. Hanzi J.

prof. Urr B.

 

 

 

 

 

Descrierea activităţilor desfăşurate cu elevii şcolilor participante:

 

Activitatea 1: Proiectează logoul concursului

 

Profesor coordonator activitate:  Magyarosi Erzsébet

Elevi implicati in activitate: toţi elevii din clasele VII.-VIII din şcolile participante: în jur de 60 de elevi

Scopul: pregătirea elevilor pentru concursul interdisciplinar, elevii realizează un logo pentru concursul interdisciplinar „Cine ştie câştigă – Aki tud az nyer” cu tema:

Competenţe specifice:

Ø Asigurarea calităţii în procesul de educaţie ;

Ø Dezvoltarea creativităţii;

Ø Dezvoltarea abilităţilor şi a cunoştinţelor dobândite la orele de informatică;

Ø Stimularea competiţiei elevilor şcolii participante ;

Ø Antrenare elevilor din şcolile comunei Bălăuşeri ;

Ø Dobândirea de cunoştinţe generale din materiile studiate în şcoala primară şi gimnazială şi capacitatea de aplicabilitate a acestora în practică ;

Scenariul activităţii:

ü În etapa I. sunt selectaţi primele trei lucrări din fiecare clasă, pe fiecare şcoală

ü În etapa a II. lucrările astfel alese sunt trimise la Şcoala Gimnazială Chendu, unde se selectează primele trei lucrări din fiecare clasă.

ü Din lucrările premiante se va realiza logoul oficial al Concursului Interdisciplinar din aprilie 2014, respectiv vor apărea şi pe diplomele ce se vor împărţi la acest concurs. 

 

Activitatea 2: Concurs de creaţie artistică – literară „Prietenul meu Pământul – Barátom                                                                                                                 a Föld”

Profesori coordonator activitate: Magyarosi Erzsebet, Hanzi Julia, Urr Botond

Elevi implivaţi în activitate: toţi elevii din clasele C.P.-VIII. din şcolile participante

Scopul: pregătirea elevilor pentru concursul interdisciplinar prin realizarea unor creaţii literare şi artistice

Competenţe specifice:

ü Asigurarea calităţii în procesul de educaţie ;

ü Dezvoltarea creativităţii atât în domeniul literar cât şi în domeniul artistic;

ü Stimularea competiţiei elevilor şcolilor participante ;

ü Antrenare elevilor din şcolile comunei Bălăuşeri ;

          Scenariul activităţii:

ü Cerinţe:

Creaţiile literare se pot redacta în limba: română, maghiară şi engleză;

Creaţiile literare pot fi epice sau lirice (nu text știițific);

Creaţiile artistice pot fi: modele sau lucrări plastice confecţionate din materiale refolosibile sau ecologice, creaţiile se pot realiza cu orice tehnică;

Pe creaţii trebuie scris următoarele date: titlul lucrării, numele realizatorului, clasa, profesorul îndrumător, numele unităţii, localitatea.

 

 

ü Termen: 21 martie 2014

Lucrările se trimit la Şcoala Gimnazială Chendu;

Vor fi postate pe internet unde din data publicării lor începe votarea acestora până în data de 31 martie 2014 ora 23:59;

Paralel cu acesta lucrările vor fi evaluate de comisiile prestabilite;

Premierea lor va fii pe diferite categorii: de vârstă, gen literar, tipul creaţiei artistice;

ü  Premierea: 10 aprilie 2014, la concursul interdisciplinar;

 

Activitatea 3: Test iniţial de cultură generală, bazând pe materiile: matematică, fizică, chimie, biologie şi informatică

Profesor coordonator activitate: Magyarosi Erzsebet, Hanzi Julia, Urr Botond

Elevi implicaţi în activitate: toţi elevii şcolilor participante, clasele IV.-VIII.

Scopul : Testarea elevilor pentru formarea echipelor optime, respectiv simularea evaluării naţionale pentru clasele IV. şi VI.

Competente specifice activitatii :

Ø Dezvoltarea deprinderilor de a folosi un limbaj adecvat în exprimarea scrisă ;

Ø Asigurarea calităţii în procesul de educaţie ;

Ø Înbunătăţirea pregătirii teoretice în vederea desfăşurării unui proces instructiv-educativ de calitate, în scopul dezvoltării personalităţii copilului;

Ø Simularea evaluării naţionale nou introduse pentru clasele IV şi VI;

Scenariul activităţi:

ü Într-o dată prestabilită din perioada 17 – 24.03.2014, simultan în toate locaţiile se scrie testul iniţial (Bălăuşeri, Senereuşi, Chendu), la toate clasele participante.

         - Testul va conţine câte o întrebare din fiecare disciplină, după cum urmează :

     Clasa a IV.-a: Matematică, Ştiinţe;

     Clasa a V.-a. Matematică, Biologie, Informatică ;

     Clasa a VI.-a : Matematică, Biologie, Informatică şi Fizică ;

     Clasa a VII.-a şi a VIII.-a : Matematică, Biologie, Informatică, Fizică şi Cimie. 

ü  Rezolvarea corectă a fiecărei probleme din test aduce elevilor un punctaj maxim de 10 puncte. Primele 2 elevi vor putea participa la concursul inetrdisciplinar din aprilie 2014.

 

Activitatea 4: Evaluarea, interpretarea rezultatelor testului iniţial de cultură generală pe unităţi, pe comună.

     Profesor coordonator: Magyarosi Erzsebet, Hanzi Julia, Urr Botond

Elevi implicaţi în activitate: -

Scopul activităţii: Simularea evaluării naţionale nou introdusă pentru clasele IV.-a şi a VI.-a, compararea nivelului de învăţare din unităţile comunei, formarea echipelor pentru concursulu interdisciplinar din aprilie 2014.

Competenţe specifice activităţii:

Ø    Evaluarea lucrărilor conform unor bareme prestabilite;

Ø    Stocarea datelor respectiv a rezultatelor pe unităţi şi pe comună;

Ø    Interpretarea datelor/rezultatelor obţinute;

Ø    Propuneri pentru remedierea deficienţelor întîlnite;

 

 

Scenariul activităţii:

ü    În perioada 24 – 31 martie 2014 lucrările scrise, se corectează la unitatea în cauză;

ü    Responsabilul activităţii din şcoală stochează datele/rezultatele obţinute în urma testului;

ü    Rezultatele se trimit la responsabilul comisiei, care le totalizează şi execută interpretarea lor;

ü    În data de 31 martie 2014 comisia se întruneşte pentru discutarea rezulatelor obţinute şi pentru a găsi soluţii pentru dificultăţile întîmpinate;

 

 Activitatea 5: “Formează o echipă!

Profesor coordonator: Magyarosi Erzsebet, Hanzi Julia, Urr Botond

Elevi implicaţi în activitate: 30 elevi ai claselor IV-VIII

Scopul activităţii: încurajarea şi promovarea creativităţii copiilor din punct de vedere organizatoric, ingeniozitate.

Elevi participanţi: toţi acei elevi care au obţinut punctajele maxime din fiecare clasă/şcoală în parte (primele două clasaţi pe clasă)

Competenţe specifice:

Ø Dezvoltarea relaţiilor interpersonale;

Ø Dezvoltarea creativităţii;

Ø Dezvolatarea simţului organizatoric, de relaţionare, de ingeniozitate;

Scenariul activităţii:

ü Formarea echipelor,

ü Găsirea pentru fiecare echipă în parte câte un nume tipic,

ü Alegerea purtătorului de cuvânt al fiecărui echipe,

ü Stabilirea modul de prezentare pentru fiecare echipă în parte la începerea  concursului interdisciplinar din aprilie 2014.

      

Activitatea 6 : Cine ştie câştigă – Aki mer az nyer !

Profesor coordonator: Magyarosi Erzsebet, Hanzi Julia, Urr Botond

Elevi implicaţi în activitate : 30 elevi ai claselor IV. – VIII.

Scopul activităţii: Încurajarea şi promovarea educaţiei din şcolile participante.

Elevi participanţi: toţi acei elevi care au obţinut punctajele maxime din fiecare clasă/şcoală în parte (primele două clasaţi pe clasă), c.f. anexei de la activitatea 3.

Scenariul concursului: 

1. prezentarea echipelor

2. rezolvarea unui rebus,

3. rezolvarea unui puzzle şi recunoaşterea fotografiilor

P A U Z Ă : premierea elevilor de la concursul de creaţie artistico – literară .

4. Joc de rol – Găsește titlul (cântec, poezie sau povestire/legendă)

5. – Experiment  câte unu pentru fiecare echipă

6. Realizează o prezentare power point cu tema trasă la sorț (călătorie pe un fluviu sau pe o mare) 

P A U Z Ă : jocuri de socializare cu psihologul şcolar György Enikő

7. premierea concurenţilor.

—————

Vissza