Dispozitiile directorului se transmit pe cale electronica(mail,site-ul scolii) si in format listat. Profesorii coordonatori au obligatia de a le afisa si de a aduce la cunostiinta cadrelor didactice din unitatile de invatamant care le apartin.    

 

                                               Dispozitia nr      8    


din_ ____18 01  2015 __  al  directorului Scolii  Gimnaziale török jános  Balauseri                                     

                                         PRIVIND   STUDIEREA RELIGIEI

Art.1.Pentru respectarea Adresei nr.719 din 10. 02. 2015.  al  I.S.J. Mures privind constituirea catedrelor la disciplina Religie(toate cultele) se vor tine sedinte cu parinti la nivelul fiecarei clase (invatatoarele si dirigintii) si   pentru parintii prescolarilor care urmeaza a fi inscrise in clasele pregatitoare in anul scolar 2015-2016(educatoarele)

Art.2.Sedintele se vor tine in perioada: 18.02.2015.-05.03.2015.

Art.3.Cu ocazia sedintelor PARINTII VOR SEMNA DOUA DOCUMENTE:
                          1.CEREREA TIP
                          2. FISA COLECTIVA               (anexele 1. si 2. la prezenta dispozitie)


Art.4.Documentele mentionate vor fi transmise in original (format listat)  la secretariatul scolii cel tarziu pana in  data de 06.03.2015. Va rog respectarea termenului!

Art. 5.Prezenta dispozitie s-a intocmit in vederea respectarii legislatiei privind constituirea catedrelor
          la disciplina Religie   si va fi transmis catre toate cadrele didactice prin cale electronica(mail,site- ul scoli)        

 

             

                                       Dispozitia nr _7 __ 

din_ 27  01  2015 _al  directorului Sc. G. Balauseri                                     

                                         PRIVIND   VALIDAREA   SITUATIEI   SCOLARE

Art.1.Pentru respectarea art.209,alin(1) al OM 5115/2015 (noul ROFUIP) rog invatatoarele/dirigintii ca la sedinta nr. 1 al Consiliului profesoral din data de 30 01 2015 sa aiba asupra lor tabelul care contine incheierea situatiei scolare pe semestrul I. al clasei.Tabelul va avea urmatoarea structura:
 

Nr elevi
inscrisi la inceput de an scolar

Nr.elevi ramasi la sfarsitul semestrului I

Nr.elevi promovati

Nr elevi
corigenti
SI NUMELE
ELEVULUI

Nr elevi amanati(cu sit.sc.nein-cheiata
SI NUMELE
ELEVULUI

Nr elevi
nescolarizati
SI NUMELE
ELEVULUI

Nr.elevi cu nota la purtare SUB
7 si NUMELE
ELEVULUI

 

 

 

 

 

 

 


Art.2.Parintii elevilor aflati in situatile prezentate in  ultimele patru coloane vor fi instiintati in scris de catre dirigintele clasei!

Art.3.Cadrele didactice care vor schimbari in planificarea concediului de odihna deja aprobat sa aduca cererea pentru schimbarea concediului la sedinta Consiliului profesoral.

Art. 4.Prezenta dispozitie s-a intocmit in vederea respectarii legislatiei privind incheierea situatiei scolare si aprobarea planificarilor concediilor de odihna    si va fi transmis catre toate cadrele didactice prin cale electronica(mail,site-ul scolii).

 

                           Dispozitia nr _6 __
din_ 16  01  2015 _al  directororului Sc. G. Balauseri                                     

        PRIVIND SEDINTELE CONSILIULUI PROFESORAL SI RESPECTAREA ATRIBUTIILOR PROFESORULUI
                                                                        DE SERVICIU

Art.1.Va anunt, ca in vederea clarificarii documentatiei cerute de ARACIP vor avea loc doua sedinte ale consiliului profesoral. Prima in 30 ianuarie, de la orele 10, a doua in 06 februarie(vineri), de la orele 9:00.
      In prima sedinta se va discuta despre  documentele necesare , pentru ca in timpul vacantei tot personalul sa puna la punct aceste acte. In a doua sedinta  se vor prezenta pentru  aprobare  planificarile semestrului 2.

Art.2. In a doua sedinta responsabilii de comisii imi vor aduce dosarele   comisiilor puse la punct(inclusiv Raportul de activitate pe semestrului 1).  Aceste dosare vor ramane la mine.

Art.3.In vederea intocmirii Rapoartelor de activitate al  comisiilor  fiecare cadru didactic va trimite prin mail responsabilului de comisie raportul individual de activitate pentru semestrul 1. Termen: 30 ianuarie 2015.

Art.4.In vederea asigurarii sigurantei elevilor va transmit atributiile profesorului de serviciu pe scoala.Va rog respectarea intocmai a prevederilor Regulamentului de Ordine Interioara , conform anexei 1 la aceasta dispozitie. Aceasta anexa se va afisa obligatoriu in fiecare unitate scolara de catre profesorul coordinator.

Art.5.Profesorii coordonatori sa verifice existenta documentelor care  trebuie afisate in salile profesorale si la vizier. Lista acestor documente a fost transmis de mai multe ori si este afisat sip e site-ul scolii. La intrarea in unitatile scolare se afiseaza si Misiunea, Viziunea si Tintele scolii.

Art. 4.Prezenta dispozitie s-a intocmit in vederea pregatirii pentru vizita ARACIP-ului   si va fi transmis catre toate cadrele didactice prin cale electronica(mail,site-ul scolii).

                           Dispozitia nr _5 __

             din_ 06  11  2014 _al  directororului Sc. G. Balauseri                                     

                        PRIVIND MISCAREA SI TRANSFERUL ELEVILOR

 

 

Art.1.Pentru monitorizarea si urmarirea cu exactitate a miscarii elevilor/prescolarilor  de pe raza comunei   educatoarele/invatatoarele/dirigintii  au obligatia sa detina o statistica exacta despre  fiecare miscare/transfer al elevilor.  In cazuri de transfer parintii sa fie indrumati catre secretariatul scolii Balauseri  pentru a completa si inregistra cereri     pentru transfer(conf. OM 4925/2005, R.O.F.U.I.P.,art.135 si 137).            

Art.2. In cazul in care   parintii nu se prezinta la scoala pentru a clarifica aspectele de transfer/miscare al elevului, educatoarele/invatatoarele/dirigintii sa detina documente justificative (procese verbale, adrese, instiintari, etc.) prin care pot dovedi miscarea elevului.

Art.3.Documentele (sau copiile de pe acestea) mentionate la articolul 2 se vor trimite catre secretariat cel tarziu pana la sfarsitul semestrelor, fiind anexe la statisticile privind miscarea elevilor de sfarsit de semestru/an scolar.

Art. 4.Prezenta dispozitie s-a intocmit in vedrerea monitorizarii transferului elevilor   si va fi transmis catre toate cadrele didactice prin cale electronica(mail,site-ul scolii).

                   DISPOZITIA NR 4
din  28 10 2014 al directorului Sc G Balauseri
   Privind planificarea concediilor de odihna          

1.Rog cadrele sa-si faca planificarile concediilor de odihna  conform tabelul trimis pe adresa de mail. Tabelul va fi centralizat si transmis la scoala Balauseri de catre profesorii

   coordonatori. Termen : LUNI 03 noiembrie.

2.In tabel SE TREC ZILELE DE CONCEDIU si nu cele de serviciu!

3.In total avem 72 de zile de vacanta pentru educatoarele/invatatoarele si 67 ptr profesori. Conf.legii fiecare cadu

    didactic are dreptul la 62 de zile de concediu. Deci invatatoarele/educatoarele   vor efectua 10 zile de serviciu,

    profesorii 5. Restul zilelor de vacanta ramane concediu(in total trebuie sa fie 62!)

4.Pt ca serviciul pe timpul vacantei de vara sa fie acoperit la unitatea PJ Sc Balauseri,va rog ca educatoarele/

invatatoarele sa-si pastreze 5 zile,profesorii 3 zile de serviciu pe timpul vacantei de vara!                                                                                                                        

5.Conf.art 20,lit.b), art.31,lit. i) din OM 4925/2005 si art 267 directorul si CA pastreaza dreptul de schimbarea

 perioadei concediului de odihna!

6.Prezentul este doar O PLANIFICARE, care trebuie aprobat si in C A, dar ulterior se mai pot face schimbari.                                                                                                                                                                 
7.Prezenta dispozitie se transmite prin mail catre toate cadrele didactice iar pentru punerea in practica raspund

  profesorii coordonatori.

 

                DISPOZITIA   nr.3 

DIN  22 10 2014 al directorului Sc. G. Balauseri
                                   Nota de control

Stimati colegi!  Cu ocazia verificarii completarii documentelor scolare din data 22 10 2014 am constatat urmatoarele:

1.La GPN si Scoala Filitelnic: documente completate corect
    La GPN si Scoala Senereus: documente completate corect
    La GPN Agristeu:documente completate corect, slaba prezenta la grupa sectiei  romana
2.La  Scoala  Agristeu:
    a. La D-na Balázs Csilla:
                 -la orele 8:30 inca nu era prezent nici un elev!
                - pozitiile netrecute  in catalog
                -lipsuri in planificari
     b.La D-l Farkas Béla:
              -catalog completat cu multe lipsuri
               - pozitiile netrecute  in catalog
              - lipsa volum si nr matricol
              - Lipsa adresa copii /parinti
              - Disciplinele nu sunt trecute in catalog (cu 6 saptamani dupa inceperea  scolii!!)
               -Planificari neprezentate spre aprobare la director
3.La mai multe clase am constatat lipsa pozelor din carnetul de elevi. Rog invatatoarele/ dirigintii sa
                ia masuri pentru rezolvarea problemei.
4.La Scoala Chendu:
       -cataloagele de anul trecut nu sunt legate
       -Mentiuni cu creion in cataloagele din anul trecut.
5. Nu au trimis numarul  si data deciziei de numire responsabilului CEAC urmatoarele cadre: Antal Csilla, Kerekes Csaba, Fekete Csaba, Incze Levente, Orban Erzsebet, Toader Violeta, Balazs Csilla

Cele mentionate se vor lua in vedere la evaluarea cadrelor conf.sanctiunilor prevazute de ROI !

 

                      Dispozitia nr _2_
din_ 15  10  2014 _al  directorului Sc. G. Balauseri                                     

              Privind procedura de organizare a   concursurilor/activitatilor scolare si extrascolare
   In vederea

1.aprobarii activitatii de catre conducerea unitatii
2. intocmirii DECIZIEI COMISIEI DE ORGANIZARE/ DE EVALUARE  a concursurilor sau  activitatilor scolare/
      extrascolare  organizate de catre   SCOALA GIMNAZIALA TÖRÖK JÁNOS BALAUSERI,

 PROFESORII     ORGANIZATORI sa-mi trimita  cu cel putin 3 zile inaintea  termenului de desfasurare o cerere, care sa  contina   URMATOARELE DATE DESPRE CONCURS/ACTIVITATE:

1.Denumirea concursului/activitatii

2.Faza(scolara,locala,zonala,judeteana)

3.Perioada exacta si locatia  desfasurarii

4.Numele coordonatorului/responsabilului pt. organizare.

5.Membrii comisiei de organizare

6.Numele cadrelor pregatitoare si Scoala de provenienta(daca e cazul)

7.Numele coordonatorului Comisiei de evaluare sau presedintele juriului(daca e cazul)

8.Membrii comisiei de evaluare/componenta juriului(daca e cazul)

9.Numele profesorilor asistenti(daca e cazul)

10.Programul orar  prevazut /Regulamentul  concursului/activitatii

Mentiuni:
a.Diplomele de participare si de merit se intocmesc de catre coordonatorul concursului /activitatii si se prezinta ptr semnatura si stampila la secretariatul scolii Balauseri. Acestea sa contina la randul lor antentul Scolii Gimmnaziale Balauseri, unitatea arondata  organizatoare,data,localitatea,semnatura coordonatorului, semnatura directorului.
b. Responsabilul poarta raspunderea pentru buna desfasurare a activitatii si raspunde disciplinar pentru siguranta elevilor/faptele/daunele produse de acestia. In cazul cand activitatea se desfasoara in incinta caminelor culturale se va specifica responsabilul pentru efectuarea curateniei dupa terminarea activitatii.
c.Conform prezentei dispozitii CONDUCEREA SCOLII GIMNAZIALE TÖRÖK JÁNOS BALAUSERI NU POARTA NICIO RASPUNDERE PENTRU INCIDENTELE/PROBLEMELE APARUTE IN CADRUL ACTIVITATILOR  CARE NU AU FOST PREZENTATE SPRE APROBAREA  CONDUCERII.

 

                               Dispozitia nr _1_

din  01  10  2014  al  directorului Sc. G. Balauseri                                     

                          PRIVIND AFISAREA DOCUMENTELOR  IN SALILE PROFESORALE

Catre profesorii coordonatori!

Va rog sa verificati existenta urmatoarelor documente in salile profesorale:

1.Lista profesorilor de serviciu

2.Orarul

3.Programul microbuzului scolii (la Balauseri,Chendu si Senereus)

4.Registrul de incidente

5.Regulamentul de ordine interioara

                                 

Mentiune:

1.De lipsa documentelor mentionate raspunde profesorul coordonator!
2..Actele/documentele oficiale (orar,repartitie, ROI, Profesori de servici,,etc) ale Scolii Gimnaziale Török János Balauseri vor contine obligatoriu semnatura directorului si stampila unitatii.
3.Actele care se refera doar la unitatea respectiva (anunturi catre elevi, colegi,afise spectacole, etc) sa fie semnate de catre profesorul coordonator sau de catre cadrul didactic responsabil de afisarea documentului!